Dons, Haakon Adelsten

Født: Vikna - 8 september 1890

Bosted: Kristiansand - Kristiansand kommune.

Død: 13 mai 1941

Haakon Adelsten Dons seilte i alliert fart på M/T ”Sydhav”, til han under arbeid med livbåtene falt overbord og druknet 13 mai 1941.

Kildene forteller:

Krigsseilerregisteret skriver:

Haakon Adelsten Dons seilte på M/S "Tai Shan" ved krigsutbruddet 09 april 1940.

09 april 1940 - M/S "Tai Shan" lå i Gøteborg ved krigsutbruddet sammen med de andre norske skipene M/S "Elisabeth Bakke" - M/S "John Bakke" - M/S "Taurus" og M/T "Ranja", sammen med de andre skipene brøt de blokaden under operasjon "RUBBLE" og seilte fra Gøteborg 23 januar 1941 med ankomst Kirkwall, Storbritannia, 25  januar 1941. Haakon Adelsten Dons mottok i denne anledning  den 12 desember 1941  - Krigsmedaljen.

Våre Falne skriver:

Haakon Adelsten Dons mønstret av M/S "Tai Shan" 29 mars 1941 og gikk ombord i M/T "Sydhav", 01 februar 1941,til han under arbeid med livbåtene falt over bord og druknet 13 mai 1941.

Privat arkiv: Endret fornavn til Haakon. I Ex gratia-arkivet brukes også Håkon.

 

Kilder: Krigsseilerregisteret, Våre Falne og privat arkiv

 

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 4658

Utmerkelser

Krigsmedaljen

Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles post mortem til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og Handelsflåten og falt for Norges sak. (Wikipedia)

Dons, ble tildelt Krigsmedaljen 12 desember 1941