Krigsseilermonumentet «Svevende kjetting»

Krigsseilertreffet Mandal tok i 2017 initiativet til å reise et minnesmerke over de 184 krigsseilerne fra Vest-Agder som omkom under 2. verdenskrig. Utfordingen ble gitt til kunstneren Erik Pirolt fra Kristiansand og hans utkast til minnesmerke ble godkjent.

Slik beskrev Erik Pirolt selv minnesmerket i utkastet:

Svevende kjetting

Se for deg en kule der de fysiske lovene ikke lenger gjelder.

En stor og tung kjetting med et  stort anker, flyter vektløst innad i kuleformen.

Klatreplanter vokser organisk og tydeliggjør formen.

Rundt «kula» ser du 184 navn som med et innvendig pulserende lys, gir oss raskt assosiasjonen til at dette er et minnesmerke.

Bak bokstavene er det festet ledd lys strimler som skal pulsere sagte. Den rolige pulsen gir skulpturen liv og har en symbolverdi som kan tolkes i retningen av at minnet «lever».

Lyset strømmer ut gjennom bokstavene, men også innover til kjettingen og ankeret. Ankeret vil også reflektere alt lys fra omgivelsen sin. Den speilende overflaten forandrer seg når man beveger seg rundt den, noe som er med å skape liv i skulpturen.

Plassering av minnesmerket

Krigsseilertreffet Mandal har i samråd med kommunen lagt følgende kriterier til grunn for plasseringen av minnesmerket:

– Monumentet må kunne relateres til sjø og hav

– Monumentet må være tilgjengelig for allmennheten

– Det må være mulig å gjennomføre arrangement knyttet til monumentet

– Det må være et sted som gir rom for ettertanke

– Det må være et sted hvor verdighet blir ivaretatt