Drange, Sigurd Kristian

Født: Herad - 08 april 1908

Bosted: Linde, Lista - Farsund kommune.

Død: 15 januar 1942

Sigurd Kristian Drange seilte som 1. styrmann på D/S ”Bennestvet”. Omkom 15. juni 1942, da båten ble torpedert i Vestindia på vei fra New Orleans til Cristobal.

Kildene forteller:

Krigsseilerregistert skriver:

Ex gratia-arkivet: Gift med (jf. Deceased Record): Betzy Drange, Brogate 22, Farsund.

Juni 1942:

D/S "Bennestvet" ble torpedert den 15 juni 1942 av tysk ubåt U 172 (Korvettenkapitän Carl Emmermann) i pos. N 10.47', W 82.12' - øst av Colorada, Costa Rica på reise fra New Orleans til Christobal med krigs materiell. 12 personer omkom. 13 personer hoppet i sjøen og kom seg på flåter. Etter 10 døgn ble de berget av en amerikansk patruljebåt.

www.warsailors.com skriver:

At 20.00 hours on 15 June 1942 the S/S "Bennestvet" (Master Olaf Nøstdahl) was hit on the port side in #3 hold by a torpedo from the german, type IX u-boat U-172, commanded by Korvettenkapitän Carl Emmermann, holder of the german Knights Cross with Oak Leaves, broke in two and sank within one minute. The master and eleven crew members were lost, the first engineer was the only surviving officer. As there was no time to launch the lifeboats the survivors had to jump overboard and rescued themselves on two rafts. The U-boat surfaced, questioned the survivors and gave them two loaves of bread. The commander wanted to shake hands with them, but this was refused. Two days later the survivors were located by an aircraft, picked up by the submarine chaser USS PC-458 and landed at Cristobal on 18 June.

Våre falne 1939 - 45 skriver:

Gift 1938 på Lunde, Lista med Betzy Petra født. Brastad, Lunde f.1910 i Herad - 1 barn Middelskole,styrmanns- og Skipperskole. Etter middelskolen går han til sjøs i 17 års alderen. Med D/S "Borgfred"av Gabrielsens rederi. Senere holder han seg til Brøvigs skip. med unntak med en liten tur som fyrbøter ombord i D/S "Annavor" av Farsund. Var 1.styrmann på D/S "Bennestvet" som den gang seiler på Amerika. Omkom 15.juni 1942 da båten ble torpedert i Vestindia på reise New Orleans til Cristobal.

Minnehallen i Stavern skriver:

D/S ”Bennestvet” var på reise fra New Orleans til Cristobal med krigsmateriell. Ble torpedert 15. juni 1942 av den tyske type ubåten IX U-172, med sjef, Korvettenkapitän Carl Emmermann, innehaver av Ridderkorset med eikeløv, ikke langt fra Cristobal. Skipet brakk på midten og gikk ned på under minuttet. 13 mann kom klar av dragsuget og reddet seg på to flåter som fløt opp. Etter 10 døgn i drift ble folkene observert av fly og reddet av et patruljefartøy som tok dem med inn til Cristobal. 12 mann omkom.

De norske som omkom ombord på D/S ”Bennestvet”:

Arne Vasdal - Stuert. Oskar Sigvald Opsal - Fyrbøter. Olaf Nøstdahl - Skipsfører. Kristen Oliver Køhn - 3. Maskinist. Hans Jørgen Josephsen - 2. Styrmann. Fridtjof Harald Roy Johannessen - Maskinist. Halfdan Ellingsen - Kokk. Olngren Magnar Olai Edvartsen - Lettmatros. Sigurd Kristian Drange - 1. Styrmann. Hans Falch Bruaas - Fyrbøter. Helge Johan Bliksrud - Fyrbøter.

www.warsailors.com skriver:

Final Fate - 1942: S/S "Bennestvet" was on her way from New Orleans to Cristobal with war stores (trucks, tanks, fuel, alcohol, cement, steel), having left New Orleans on June 8-1942 (see Page 3), and had almost reached her destination on June 15 when she was hit by a torpedo from U-172 (Emmermann) in No. 3 hold on the port side. There was an explosion in the oil tank, her deck cargo fell down, she broke in the middle and sank in less than a minute, position 10 47N 82 12W. The captain and 11 others died, including all the officers except for the chief engineer. All those who were on deck amidships were believed to have been killed by the deck cargo. There was no time to launch lifeboats, so 13 men jumped overboard and managed to get on 2 rafts. The U-boat came up and asked the usual questions (what ship, destination etc.) and whether they were in need of food, then handed them two loaves of bread. The commander wanted to shake hands with them, but this was refused. Upon asking what their position was, they were told they were about 120 n. miles from nearest land. After 1 1/2 days they were spotted by aircraft, then rescued by PC 458 and landed at Cristobal on June 18. The maritime hearings were held in New York on July 6-1942 with the 1st engineer (in his cabin when the torpedo struck), the carpenter (who had been aft), and Able Seaman Gundersen (on gun duty) appearing. The latter had initially been pulled down with the suction as S/S "Bennestvet" sank.

Referat fra sjøforklaringen, 6‎. ‎juli‎ ‎1942, New York, Administrator Visekonsul D. Knudsen ... Skipets fører samt alle offiserer på dekk omkom ved forliset. ... ... 1ste vidne, Erling Kalseth, som forklarte at han var 1ste maskinist på m/s "Bennestvet", ... Vidnet kunne ikke fremlegge noen journal, idet denne var gått tapt ved forliset. Han fremla imidlertid en rapport ... Vidnet henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte at han var i sin lugar da eksplosjonen inntraff den 15. juni kl. 1 om ettermiddagen. Vidnet forklarte videre at såvidt han visste var det ingen som hadde set noen u-båt ulykkesdagen. Været var klart og stille. Torpedoen hadde truffet i 3-luken og vidnet mente at den hadde forårsaket eksplosjon i oljetanken, hvilket forårsaket at skipet sank på cirka et halvt minutt. Vidnet mente at skipet ble brukket av på midten idet midtskipet først begynte å synke. Det var ingen tid til å sette livbåtene på vannet og de 13 mannskaper som ble reddet hoppet fra borde og fikk reddet seg opp på 2 flåter. Vidnet mente at de omkomne enten gikk ned med skipet eller ble beskadiget av dekkslasten. Etter halvannet døgns opphold på ulykkesstedet ble de 13 reddede observert av flyvemaskin og ble tatt op av patruljeskip. Skipet hadde vært totalt mørklagt på reisen. Vidnet var ikke kjent med hvilke kurser som ble fulgt på reisen men mente at skipet delvis hadde fulgt land og delvis fulgt sikksakk-kurser.

Fremsto 2net vidne, tømmermann Kaare Lorentsen, som forklarte at han var på akterskipet da eksplosjonen inntraff. Været var klart og stille og såvidt vidnet bekjent hadde ingen observert noen mistenkelig om formiddagen den 15. juni. Vidnet hadde hoppet overbord umiddelbart etter eksplosjonen med redningsvesten halvveis på og fikk etter ca. 3 minutters svømning klamret seg på en flåte. U-båten ble observert ca. 10 minutter etter forliset. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Vidnet mente at de omkomne enten var blitt slått ihjel eller at de gikk ned med skipet. Vidnet har ingen formening om hvilke kurser som ble styrt på skipets reise fra New Orleans

Fremsto 3dje vidne, matros Gundersen, som forklarte at han hadde vakt ved kanonen da eksplosjonen inntraff. Han forklarte at han var kommet på sin vakt kl. 12 middag og at han ikke hadde observert noe mistenkelig av noen slags. Været var klart og stille. Vidnet mente at skipet hadde gått så å si rett ned. Vidnet fikk etter eksplosjonen hoppet ned på akterdekket og deretter tak i sine papirer og redningsvesten og ble dratt ned med skipet men senere presset opp til overflaten. Skipet hadde vært mørklagt under hele reisen. Skipet hadde ombord 2 flåter, hvorav den ene hang på fordekket og satt fast på et stativ, og den annen lå løs på 4-luken. Flåtene med de reddede mannskaper ble observert dagen etter ulykken ca. kl. 4 om ettermiddagen og brakt ombord i et patruljefartøy. Vidnet hadde under sine vakter ved roret ikke styrt siksak-kurser, men forklarte at skipet hadde styrt etter oppgitte kurser....

REPORT OF CHIEF ENGINEER ERLING KALSETH ex SS "BENNESTEVET"

SS "BENNESTVEDT" on voyage from New Orleans to Cristobal with cargo of war material. Sailed from New Orleans June 7th, 1942 fully seaworthy and equipped. June 156h, 1942, in Carribean Sea, struck by one torpedo, 1. p.m. Vessel sunk in about half a minute. Total numer of crew on board 25, whereof 13 were saved. With the exception of the undersigned, all officers perished. Practically all on deck amidship are believed to have been killed by the deck cargo. After getting onto a raft the submarine came up and asked if we had the ship's papers which I told them went down with the ship. They asked the name and nationality of the boat also if we needed any food. We were handed two loaves of bread. The submarine commander wanted to shake hands with us, but was refused. We asked our position and were told that we were approximately 120 nautical miles from nearest landing. All papers were lost and following crew members perished with the ship:- Master Olaf Nøstdahl, 1st Off. Sigurd Drange, 2nd Off. Hans Josefsen, 2nd Eng. Frithjof Johannessen, 3rd Eng. Kristen Køen, Steward Arne Vasdahl, Cook Halvdan Ellingsen, Messboy Elizardo Juan Nenez, Sailor Oldregn O. Evartsen, Fireman Helge Bliksrud, Fireman Oscar Opsal, Greaser Hans Bruaas. July 3, 1942 Erling Kalseth, 1st. Eng. ex SS " Bennestvet"

Kilde: Krigsseilerregisteret, U-172 - Clay Blair,1996, Hitler`s U-boat War 1939-1942,www.uboat.net, Minnehallen i Stavern, www.warsailors.com, Referat fra sjøforklaringen og Rapport fra maskinsjef Erling Kalseth

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 487

Registernummer New York: 7461

Utmerkelser

Krigsmedaljen

Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles post mortem til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og Handelsflåten og falt for Norges sak. (Wikipedia)

Drange, ble tildelt Krigsmedaljen Dato ukjent for tildeling.