Om nettstedet «svevende-kjetting.info»

Det regionale krigsseilermonumentet i Mandal, som er reist til minne om de 184 sjøfolkene fra Vest-Agder som omkom under 2. verdenskrig, viser navnet på samtlige av de omkomne.

Nettstedet “svevende-kjetting.info” er atblert av Krigsseilertreffet Mandal for å fortelle historien til hver enkelt som ikke kom hjem til sine kjære, men som med sitt offer bidro til at vi i dag kan leve i et fritt land. Samtidig håper vi at disse historiene kan være en påminnelse om at freden og velstanden vi opplever i dag ikke er noe som kommer av seg selv.

Vi har lagt ned et betydelig arbeid med å finne historien bak hvert enkelt navn og gleder oss til å kunne dele resultatet med deg. Du vil finne en alfabetisk oversikt over de 184 krigsseilerne på siden «Registrerte krigsseilere».

Vi erkjenner imidlertid at dette arbeidet ikke er avsluttet, dels fordi nytt arkivmateriale stadig gjøres tilgjengelig og dels fordi vi regner med at du som er i familie med eller etterkommer av noen av disse krigsseilerne, har opplysninger som ikke er nevnt i offisielle kilder. Har du nye opplysninger om noen av de registrerte krigsseilerne, vil vi svært gjerne at du tar kontakt med oss, slik at vi kan oppdatere historien til vedkommende. (Se veiledningen «Vi ønsker ditt bidrag» for hva du kan hjelpe oss med.)

Dersom vi får opplysninger som fører til at noen av historiene blir oppdatert, vil dette bli kunngjort på siden «Oppdateringer».