Danielsen, Robert

Født: Gula - 17 mars 1912

Bosted: Kristiansand - Kristiansand kommune.

Død: 06 april 1942

Robert Danielsen seilte som førstestyrmann/1st. Officer ombord på britiske M/S ”Tack Song”. Ble drept av granatsplint i kamp med japanske flåtestyrker utenfor Calcutta, 6 april 1942

Kildene forteller:

Krigsseilerregistert skriver:

Ex Gratia-arkivet:

Mønsteret på det britiske skipet M/S Tack Song og døde ombord den 06.04.1942 i kamp med japanske flåtestyrker. Gift med (jf. London-kort): Quinie Mabel Danielsen.

Kilde: Krigsseilerregistert

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 12779

Registernummer New York: 27083

Utmerkelser

Ingen utmerkelser er registrert