Veiledning til Registrerte krigsseilere

Siden «Registrerte krigsseilere» viser informasjon om de 184 krigsseilerne fra Vest-Agder som er nevnt på monumentet «Svevende kjetting».

Ved åpning av siden er alle de 184 krigsseilerne listet i alfabetisk rekkefølge. For hver enkelt vises noen nøkkelopplysninger og bilde. Der det ikke har vært mulig å finne bilde av vedkommende, er dette erstattet med en anonym profil.

Hvordan bruke filtrene

I høyre sidefelt på siden er det inkludert to filter, som gjør det mulig å filtrere listen med de 184 krigsseilerne på hjemsted og skip.

For å filtrere på hjemsted må du klikke på feltet «Vis alle…». Da slippes det ned en liste over alle hjemsteder som er registrert. Et tall i parentes bak navnene på hjemstedene viser hvor mange av de registrerte krigsseilerne som er registrert på dette hjemstedet. Når du klikker på et av hjemstedene vil listen over krigsseilerne vise de som er registrert på dette hjemstedet.

For å filtrere på skip må du gjøre det samme som for å filtrere på hjemsted. Listen i dette filteret viser alle skip som er registrert og tallene i parentes viser hvor mange av de 184 registrerte krigsseilerne som omkom med dette skipet. Når du klikker på et av skipene, vil listen vise hvem som omkom med dette skipet.

De to filtrene påvirker hverandre, slik at når du har valgt å filtrere på et hjemsted vil listen vise hvem som hørte til dette hjemstedet samtidig som det andre filteret automatisk vise hvilke skip disse hørte til.

De to filtrene påvirker hverandre begge veier, dvs både hjemsted-skip og skip-hjemsted.

For å komme tilbake til utgangspunktet må du enten sette begge filtrene til «Vis alle…» eller velge siden på nytt (klikke på lenken «Registrerte krigsseilere»).