Lundegaard, Teis

Født: Lyngdal - 17 mars 1913

Bosted: Austad - Lyngdal kommune.

Død: 12 mai 1943

Teis Lundegård seilte som maskinist/donkymann i alliert fart på M/T ”Sandanger”. Omkom 12. mai 1943 da skipet ble torpedert på vei fra New York til Belfast.

Kildene forteller:

Krigsseilerregisteret skriver:

Våre falne 1939 - 1945:

Sønn av Konstantin Lundegård f.1857 og Sara Jakobsen f.1878.Seilte som maskinist for alliert fart på M/T ”Sandanger” og omkom 12.mai 1943 da skipet ble torpedert på reise New York til Belfast. I følge opplysningene i Ex gratia-arkivet ble han født i Austad i Vest-Agder, var donkeymann på LYNGHAUG og lettmatros på M/T ”Sandanger".

Mai 1943:

M/T ”Sandanger” ble torpedert den 12 mai 1943 av tysk ubåt U 221 (Kapitänleutnant Hans- Harwig Trojer ) og synker i pos. N 47.19' W 21.41' på reise New York til Belfast. Hun var lastet med 7000 tonn bensin og 700 tonn parafin. Hadde avgått New York i konvoi den 1/5, men mistet konvoien i tett tåke 5 dager senere. Ble truffet av 3 torpedoer med få sekunder mellomrom og det oppsto øyeblikkelig brann ombord. Man fikk satt ut en livbåt og 19 personer kom seg ombord i denne. Disse ble den 22/5 tatt opp av en kanadisk jager og landsatt neste dag i Londonderry. Resten av mannskapet på 20 personer omkom.

www.uboat.net skriver:

At 22.28 hours on 12 May 1943 the M/T ”Sandanger” (Master Sigurd Jamne), a straggler from convoy HX-237 due to thick fog, was hit amidships, in the pump room and in #6 tank by three torpedoes from the german, type VIIC u-boat U-221 commanded by Kapitänleautnant Hans-Hartwig Trojer, holder of the German Knights Cross, and caught fire immediately. Some survivors tried to abandon ship in boats and rafts but they died in the burning sea. After the tanker broke in two, the stern sank while the burning forepart remained afloat. Because of the fast combustion, an area of low pressure was created, which caused a very strong wind to blow in along the water from the high pressure area outside of the flames, and this wind split the flames on the starboard side in two. This phenomenon saved the 19 survivors in the only intact lifeboat. They rowed for 40 minutes through this area away from the flames that burned just a few feet above their heads and behind them. The M/T ”Sandanger”sank completely about 90 minutes after the hits, but the fuel burned for several hours on the water surface. 20 crew members, including the master and all deck officers were lost. The survivors set sail and were spotted several times by aircraft, one of them dropped a portable radio transmitter that made it possible that they were picked up on 22 May by HMCS Kootenay (H 75) and landed at Londonderry the next day.

Minnehallen i Stavern skriver:

M/T ”Sandanger” var på reise i konvoi lastet med 7.000 tonn parafin og 7.000 tonn bensin bestemt for Belfast. 12. mai 1943 ble hun torpedert av tysk U221 ( Kapitänleutnant Hans- Hartwig Trojer ) i posisjon 4600 N og 2100 W. Tre torpedoer traff, og hele skipet sto øyeblikkelig i flammer. Mannskapet sprang for livet til redningsmateriellet, samtidig som ilden åt seg ut over sjøen. En livbåt med 19 mann ble låret rett ned i flammene på havet. M/T ”Sandanger” brakk i to, og forskipet fløt som et kjempemessig bensinbål. Livbåten var lenge truet av den intense heten og flammene. Nå inntraff et fenomen som reddet båten. På grunn av den sterke og hurtige forbrenning på skipet oppsto et lavtrykks område utenfor flammene. Den forårsaket at en meget sterk vind blåste inn langs vannet fra høytrykksområdet utenfor flammene, og denne vinden delte flammene i to. Båten ble manøvrert inn i dette området, og i 40 minutter rodde mannskapet for livet under en flammebru som sto bare noen fot over båten. Bensin og flammer fulgte etter den, og sto tidvis bare noen meter fra båten. Heten var intens, men de kom seg ut i åpent vann. Båten heiste seil. 10 dager senere ble den observert av en kanadisk jager som landsatte folkene i Londonderry 23. mai 1943. På Sandanger omkom kapteinen, alle dekksoffiserene og en stor del av dekks- og midtskipsbesetningen, til sammen 20 mann

De norske som omkom med M/T ”Sandanger”:

Gustav Uhrbom - 3. Styrmann, Ernst Totland - 3. Maskinist, Torgny Thygesen - Matros, Kai Edvard Sand - Motormann, Oddmund Pettersen - Stuert, Arve Pettersen - Matros, Wilhelm Johannes Olsen - Fyrbøter, Nils Nilsen - Styrmann, Aleksander Martinsen - Skytter, Teis Lundegård - Maskinist, Hjalmar Sahl Ludvigsen - Båtsmann, Kristian Olsen Lerpoll - Skytter, Karl Birger Karlsen - Matros/skytter, Arne Leonard Kanestrøm - Matros/skytter, Sigurd Johannes Jamne - Skipsfører, Arne Holm - Radiotelegrafist, John Holden - Motormann, Oscar Holmboe Dahle - Styrmann, Rolf Anker Christensen - Motormann.

Referat fra sjøforklaringen, 3‎. ‎juni‎ ‎1943, Glasgow, Administrator Konsul L. Offerdahl

Fremstod 1ste vidne (Edvard Kristiansen, maskinmester) og framla en av ham i samråd med de andre vidner utferdiget rapport

Vidnet henholdt sig til rapporten som sin vidneforklaring og tilføyet at han hadde ikke noe materiale til avgivelse av navner m.v. på de savnede 20 mann. M/T ”Sandanger” var i fullt sjødyktig stand med livbåter og redningsmateriell i forskriftsmessig orden. Vidnet så ingen av de savnede fra midtskibet untagen 2nen styrmannen som var på vei akterover men snudde ved stormbroens ende. Den livbåt som de reddede var i blev tatt på slep av destroyeren og ble overlevert til den norske konsul i Londonderry.

2net vidne (Einar Andersen, 2. maskinist) henholdt sig til rapporten som sin forklaring og tilføyet at han hadde vakt i maskinen da torpederingen fandt sted. Han stoppet maskinen straks, sprang så inn i lugaren etter livvesten og deretter opp til livbåten.

3die vidne (Fredrik Marthinsen, matros) henholdt seg til rapporten som sin vidneforklaring og til føiet at han oppholdt seg akterut i messen i torpederingsøyeblikket. Det lyktes ham tilslutt efter noen forgjeves forsøk å komme opp på båtdekket, hvor han kom med i motorlivbåten.

4de vidne (Ulrik Ulriksen, matros) henholdt seg til rapporten som sin vidneforklaring og tilføiet at han torpederingsøieblikket oppholdt seg i lugaren akterut. Han sprang straks opp og hjalp til med å låre flåtene. Men han tror ikke at der kom noen med i den, da det brente rundt omkring. Derefter gikk han opp til motorbåten, som han kom med i . Han så noen av mannskapet hoppe på sjøen, men flammen bredte seg fort utover de svømmende.

Rapport fra dekksdagboken til M/T ”Sandanger”:

Rapport Den 1. mai 1943 kl. 0500 avgikk skibet fra New York i konvoi. Lasten bestod av ca. 7000 tonn parafin og ca. 7000 tonn benzin. Antal mannskap 39 mann. Bestemmelsestedet var Belfast for ordre. Reisen fra New York var i samsvar med konvoiens ordre. Utenfor Halifax N.S. kom endel skib og sluttet sig til konvoien. Før ankomst til møtestedet utenfor Halifax, hadde vi delvis tåke. Efterpå blev tåken meget tett. Da konvoien var utenfor St. Jons New Foundland lettet tåken. M/T ”Sandanger” var da alene. Dette var det 5te døgn efter avgang fra New York. Ut på eftermiddagen samme dag (7de dag) traff vi på en hollandsk taugbåt som var exkortert av en armert trawler. Taugbåten skulle slutte sig til konvoien. Efter angitt kurs og fart, fra trawleren, fortsatte nevnte tre båter natten gjennem. Da det lysnet neste morgen var trawleren borte. Sammen med taugbåten fortsatte vi dagen og følgende natt. Kursen og farten blev endel forandret. Neste morgen 8de mai signalerte taugbåten at han vilde forsøke å finne konvoien. Han hadde gjennem radio fått en "ufulstendig" melding. "Sandanger" fikk samme dag konvoiens neste dags possisjon. Kurs og fart blev satt i samsvar med nevnte possisjon. "Sandanger" var på plass den 9. mai kl. 1200, men der var ingen konvoi å se. Dan 10 mai om morgenen møtte vi et skib som tilhørte samme konvoi. Ut på formiddagen møtte vi to andre skib som også ledte efter samme konvoi. Sammen med sistnevnte skib, var "Sandanger" på møteplass den 10. mai, kl. 1200. Været var siktbart, men der var ingen konvoi å se. Fortsatte sammen med nevnte skib og for full fart. "Sandanger"s' fart var 11 3/4 til 12 mil. Der fortsattes med full fart og den 12. mai var "Sandanger" på ca. 21o30 lg.w. og 48o15 N. Været var klart, sjø og vind akterlig. Styrke var til middag opgitt til sjø 3, vind 2. Retning S.W. Skiftet kurs som skulde fortsettes til neste middag.

Kl. 1900 den 12. mai blev "Sandanger" truffet av 3 torpedoer. Torpedoene kom inn på b.b. side. De 2 første nesten samtidig og den 3de ca. 2 sekunder efter de to første. En torpedo traff rett under midtskibet. En i aller akterkante av pumperummet og den 3de i no. 6 tank eller i Crossbunkertanken. 2. maskinist som hadde vakt, stoppet maskinen og sprang til båtene. Skibet var i flammer fra så langt forut som kunde sees og til langt aktenom. Det brandt overalt i ganger og i lugarer på b.b. side, da mannskapet sprang til båtene. B.b. båter akter var innsluttet av flammer. Likeså flåten akter på b.b. side. På stb. side var flåten kuttet løs, men stativet den stod på var bent og flåten satt derfor fast. Eneste båt å få ut var Stb. motorbåt. Det var flammer på vannet langs skibets Stb. side. Båten blev firt rett ned i flammene. Under nedfiringen av båten kom et stort stykke jernplate og satte sig fast i aktre talje. Taljen stoppet opp. Forreste talje blev så langt nedfirt at båten begyndte å ta vann over stevnen. Aktre talje blev derfor skåret over med kniv. Mens båten lå langs skibssiden kom flere mann entrende ned. Imidlertid hadde folk arbeid med flåten på Stb. side. De fikk denne løs. Vi så den gå overbord og rett i flammene. Vi så også flere mann hoppe overbord for å ta til fåten. På grunn av flammene blev de usynlig for oss i båten, med engang de hadde hoppet overbord. Grunnet "Sandanger's" fart, skar livbåten noen meter ut fra skibssiden. En motormann som hang i nettet, på skibssiden, hoppet ut i flammene og forsøkte å nå båten. Gjennem flammene kunne han sees å svømme noen tak. Han var bare noen meter fra båten da han gav opp. Båtsmannen var også midt nede på skibssiden. Han ropte til oss i båten, at vi skulle bare ro. "Det nytter ikke alikevel, dere er omringet av flammer," ropte han. Han var sett entre tilbake ombord i skibet. Livbåten var omringet av flammer. Alle i båten var mere og mindre våt av benzin og det var en god del benzin i selve båten.Grunnet den sterke og hurtige forbrenning, over skibet, blev det over samme et lavtrykk. Ut fra høitrykkssiden og langs med vannet, kom det blåsende inn en meget sterk vinn. Vinnen løftede flammene og delte disse i to partier. Da dette foregikk inn mot "Sandanger's" Stb. side, blev skibet borte for oss i livbåten. For oss i båten var intet andet å gjøre enn å forøke å komme bort. Ingen mennesker var å se i vannet. Vi rodde mellem de førstnevnte to partier av flammer og med flammer noen fot over båten. Vi rodde under denne flammebro i ca. 40 min. Det var set fra de reddede, at broens b.b. side lå over til Stb. At stormbroen var borte aktenfor pumperummet, at 2nen styrmann var på vei akterover, men snudde da han kom til stormbroens ende. At Stb. livbåt midtskibs hang normalt i daviterne. Noen mennesker midtskibs, utenom 2nen styrmann var ikke sett. Antagelig var de svimeslått av explosjonen eller i svime av gass fra benzinen. "Sandanger's" akterskib forsvandt innen ca. 5 min. Forskibet blev sett i flammene ca. 1,5 time efter torpderingen. Siden såes intet til skibet. Brannen sluknet ca. kl. 2330 til kl. 2400. Vi i livbåten rodde hele tiden så lenge flammene varte, for å holde oss klar av disse.

Den 13. mai kl. 01.00 satte vi seil. Vinden var løi og kursen blev holdt noegenlunde lik skibets, før torpederingen. Om morgenen forandret vinden sig. Vi var nødt til å gå ret vest. Vestlig kurs blev holdt for 2 døgn. Det 3dje døgn, om morgenen, fikk vi motoren igang. Kursen blev nu lagt rettvisende ost. Under seil og motor fortsattes nevnte kurs. Benzin til motoren slap opp efter 43 timer. Resten av reisen, inntil vi blev optatt av en destroyer, blev foretatt under seil alene. Om morgenen den 13. mai var der intet å se av skibet. Heller hadde ikke noen i båten sett eller hørt noget av de gjenværende 21 mann. I båten var ingen panikk eller uro. I de ca. 40 min. vi rodde under og mellem flammene, kom benzin og flammer flytende efter oss. Flammene var ofter bare noen meter fra båten og heten intens.Den 13. mai så vi fra båten 1 fly, men vi var ikke opservert av dette.

14. mai blev vi opservert av et 4 motors bombefly. Dette slapp ned "Emergency Ration".

15. mai så vi 3 fly. En Sunderland flybåt slap ned en radio-transmitter og en boks skibskjeks samt "First Aid Kit".

16. mai såes en båt i horisonten. Den så ikke oss. Hvorvidt den hørte våre S.O.S. vites ikke. 22. mai såes et fly, men vi var ikke sett av dette.

22. mai like før det lysnet, såes en rakett i ostlig rettning. Vi svarte med rakett og flares. Vi blev opptatt av en kanadisk destroier ca. kl. 5.

Kl. 0700 samme dag den 23. mai blev de reddede 19 mann landsatt i Londonderry.

Glasgow 2. juni 1943 Edvard Kristiansen, maskinmester E. Andersen, 2nen mask. Fredrik Marthinsen, matros Ulrik Ulriksen, matros

www.warsailors.com skriver:

Final Fate - 1943:

M/T ”Sandanger” had been to Casablanca in Febr./March-1943. She had arrived New York again on Apr. 14 (Page 4), and was scheduled for Convoy HX 235 to the U.K. on Apr. 18, but did not sail. M/T ”Sandanger” was also cancelled from the next convoy, HX 236, but eventually departed New York on May 1, bound for Belfast Lough and Swansea in Convoy HX 237, which encountered heavy fog. When visibility improved off St. John's, M/T ”Sandanger” found herself alone on the ocean. That afternoon they met a Dutch tug escorted by an armed trawler, and M/T ”Sandanger” joined them, following directions from the trawler, as the tug was headed for the convoy. At dawn the trawler was gone, and M/T ”Sandanger” and the tug continued through that day and the following night, with a somewhat altered course.

The next morning, May 8 the tug signalled that an attempt would be made to find the convoy as an "incomplete radio message" had been received. That same day M/T ”Sandanger”received the position the convoy would be in the following day and consequently headed for that position, but reaching the meeting place at noon on May 9, no convoy could be seen.

In the morning of the 10th they met a ship belonging to the same convoy, and later that morning another 2 ships. At noon that day they were at the meeting place again, but still no convoy could be found, so the ships proceeded at full speed.

2 days later, on May 12, M/T ”Sandanger” was hit on the port side by 3 torpedoes from U-221 (Trojer), 1 striking amidships, 1 in the pumproom and 1 in No. 6 tank, position 46N 21W. M/T ”Sandanger” was immediately engulfed in flames, as she had a cargo of 7000 tons paraffin and 7000 tons gasoline.

Only the starboard aft motor lifeboat remained intact, and had to be lowered straight down into the burning sea. The engine had been stopped by the 2nd engineer, but M/T ”Sandanger” still had some speed so that the boat had drifted a few meters away from the side of the ship. One of the mechanics was seen hanging in the net, before jumping into the flaming water. He tried to swim to the boat, but gave up before he reached it. The boatswain was also half way down the ship's side when he called to the others to keep rowing. He then reboarded the ship. The starboard raft was seen to be thrown down into the flames and several jumped overboard after it, never to be seen again.

The after part of M/T ”Sandanger” sank while the forepart stayed afloat like a giant bonfire. Those in the lifeboat were wet with benzine and the boat itself had also been sprayed, so they were in great danger from the flames and intense heat, until a phenomenon occurred which saved them.

Because of the fast combustion, an area of low pressure was created, which caused a very strong wind to blow in along the water from the high pressure area outside of the flames, and this wind lifted and split the flames on the starboard side in two. The lifeboat was maneuvered into this area, and for about 40 minutes the men rowed for life underneath a "bridge" of flames just a few feet above their heads, gasoline and flames floating in their wake. The fire went out about 5 hours after M/T ”Sandanger” had been torpedoed, and those in the lifeboat rowed the whole time to keep away from the flames.

According to a report presented at the maritime hearings the attack had occurred at 19:00* on May 12, and at 01:00 on May 13 they could finally set sail, heading in the direction M/T ”Sandanger” had originally been going. However, the wind changed and in the morning they had to go straight west, keeping this course for 2 days. In the morning of the 3rd day they managed to get the motor started and set an easterly course, but after 43 hours they ran out of petrol so the rest of the time they sailed.

U-221 gave the attack position as grid position BE1934 (appr. 49 03N 20 55W) and the time of attack as 22:28 CET on May 12-1943. Page 4 of the archive documents gives the time as 19:05 for the aft part, 20:30 for the forepart.

On May 14, a four engined bomber aircraft had sighted the boat and dropped water and food. The following day 3 aircraft had circled them and 1, believed to be a Sunderland, dropped a first aid kit as well as a portable American Bendix radio. Although there was no radio operator in the boat, it was used frequently, and it was later learned that these signals had been heard, and were largely responsible for their rescue. The next day (May 16) a merchant ship was sighted but they were not seen. Finally, on the 22nd, they were picked up by the Canadian destroyer HCMS Kootenay (H-75) which landed them in Londonderry on May 23. Out of a crew of 39, 20 had died, including the captain, the British Radio Operator Ronald Boardman (age 18), and all the deck officers. The inquiry was held in Glasgow on June 3-1943 with the 1st and 2nd engineers, and Able Seamen Marthinsen and Ulriksen appearing.

Kilder: Krigsseilerregisteret, Våre falne, www.uboat.net, www.warsailors.com, Referat fra sjøforklaringen, Rapport fra dekksdagboken på M/T ”Sandanger og Minnehallen i Stavern.

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 16929

Registernummer New York: 3393

Utmerkelser

Krigsmedaljen

Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles post mortem til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og Handelsflåten og falt for Norges sak. (Wikipedia)

Lundegaard, ble tildelt Krigsmedaljen Dato for tildeling ukjent