Brukerveiledninger

Vi er opptatt av at du får et best mulig utbytte av dette nettstedet. Vi har derfor laget noen korte og enkle veiledninger til de viktigste sidene.

Veiledning til «Registrerte krigsseilere»

Siden «Registrerte krigsseilere» har en alfabetisk liste med navn og nøkkelopplysninger for krigsseilerne som er nevnt på monumentet. Navnene er lenker som tar deg videre til sider med flere opplysninger for hver enkelt krigsseiler.

Veiledningen forklarer oppbyggingen av siden, hvilke kilder vi har hentet opplysninger fra og hvilke funksjoner vi har lagt til på siden for å gjøre det enklere å søke etter krigsseilere.

Veiledningen Vi ønsker din hjelp

Vi har lagt ned et betydelig arbeid med å finne riktige og fullstendige opplysninger om hver enkelt krigsseiler, men erkjenner at skrivefeil, dårlig språk eller manglende opplysninger (f eks bilder) kan forekomme.

Denne veiledningen beskriver på hvilke områder du kan hjelpe oss med å forbedre nettstedet og hvordan du kan kontakte oss dersom du har forslag til forbedringer.