Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet https://svevende-kjetting.info. Den forklarer hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvorfor vi gjør det, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personvernerklæringen er oppdatert 3. mai 2019.

Hvem vi er

Krigsseilertreffet Mandal er registrert i Brønnøysundregisteret og i Frivillighetsregisteret – org. nr. 920438822.

Vi har som formål å arbeide for å fremme krigsseilernes historie og gi dem den rettmessige anerkjennelse de fortjener. Nettstedet https://svevende-kjetting.info er etablert som ledd i dette arbeidet.

Hvilke personopplysninger samles inn og hvorfor samles de inn

Personopplysninger vi samler inn kan omfatte

  • opplysninger som genereres av tekniske prosesser i forbindelse med bruk av kontaktskjema, kommentarfelt og informasjonskapsler. Slike opplysninger kan bestå av IP-adresse, type utstyr (PC, nettbrett, mobil) og type nettleser.
  • opplysninger du selv oppgir ved bruk av nettstedet, for eksempel bruk av kontaktskjema og kommentarfelt. Slike opplysninger kan for eksempel bestå av navn, epost-adresse eller telefonnummer.

Det er frivillig å oppgi informasjonen vi spør om. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene vi spør om kan vi være forhindret fra å gi deg alle tjenestene nettsedet er laget for å gi.

Bruk av kontaktskjemaer

Ved bruk av kontaktskjema på nettstedet vil vi lagre informasjonen og dine persondata så lenge det er nødvendig for å opprettholde en pågående kontakt med deg.

Opplysningene du gir ved bruk av kontaktskjema vil ikke bli brukt til andre formål enn hva kontaktskjemaet er laget for.

Bruk av kommentarfelt

Når du legger inn kommentarer på en side, lagres informasjonen du har gitt i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen og din nettleserversjon. Dette gjøres som del av tiltakene for å hindre dataangrep og for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

Opplasting av media (bilder, video)

Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet de er tatt (EXIF GPS). Andre besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

Informasjonskapsler

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og eventuelt nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel som brukes fo å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Statistikk og analyse

Vi samler inn anonymisert brukerstatistikk via en tredjeparts tjeneste. Denne tjenesten består av et analyseverktøy som benytter informasjonskapsler og som kan registrere blant annet antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor den besøkende kom fra, hvor lenge et besøk varer og om du besøkte sidene med en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Disse dataene samles kun inn i aggregert form. Det vil si i en form som gjør at informasjonen ikke kan knyttes direkte til deg som en identifisert person. Disse opplysningene rammes derfor ikke av personopplysningloven.

Hvem deles dine opplysninger med

Vi benytter tredjepartsleverandøren INCSUB/WPMUDEV for en rekke programutvidelser som genererer og lagrer opplysninger som omfattes av personlovgivningen. Vi har forsikret oss om at INCSUB/WPMUDEV operer i henhold til EUs direktiv for beskyttelse av personopplysninger (GDPR), som det fremgår av INCSUB/WPMUDEV personvernerklæring

  • Vi bruker programutvidelsen DefenderPro til å beskytte nettstedet mot dataangrep. DefenderPro genererer og lagrer en aktivitetslogg som kan inneholde IP-adresse, brukernavn, epost-adresse og din aktivitet på nettstedet vårt, f eks bruk av kommentarfelt. Disse aktivitetsloggene lagres lokalt i 30 dager og deretter fjernlagres (på INCSUB/WPMUDEVs servere) i 1 år. Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke mulig å fjerne opplysninger fra aktiviteslogger som fjernlagres.
  • Vi bruker programutvidelsen Snapshot for å lagre sikkerhetskopier av nettstedets programfiler og database. Disse kopiene kan inneholde personopplysninger. Snapshot benytter INCSUB/WPMUDEVs servere og skytjenester.Snapshot kan også benytte informasjonskapsler for å etablere kontakt mellom nettstedets administratorer og INCSUB/WPMUDEVs servere for sending og mottak av sikerhetskopier. Disse informasjonskapslene vil vare i 14 dager.
  • Vi bruker programutvidelsen Hummingbird for å sørge for at nettstedet oppleves raskt og uten forsinkelser. Hummingbird benytter Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath kan lagre rapporter med informasjon om deg når du besøker nettstedet. Disse rapportene kan inkludere IP-adresse, hvor du kom til nettstedet fra, sted og interneteverandør. Disse rapportene lagres i inntil 7 dager. Stackpaths innsamling, behandling og oppbevaring av slike opplysninger fremgår av Stackpaths personvernerklæring.
  • Vi bruker programutvidelsen Smush for å optimalisere bilder på nettstedet for internett. Smush benytter ikke opplysninger om besøkende på nettstedet. Smush benytter seg imidlertid av INCSUB/WPMUDEVs servere for behandling av bilder på nettstedet. Dette inkluderer overføring av bilder med EXIF data. EXIF data vil enten bli fjernet fra bildene som ledd i behandlingen eller bildene kan returneres til nettstedet med EXIF data intakt. EXIF data lagres ikke på WPMUDEVs servere. Smush benytter Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath kan lagre rapporter med informasjon om deg når du besøker nettstedet. Disse rapportene kan inkludere IP-adresse, hvor du kom til nettstedet fra, sted og interneteverandør. Disse rapportene lagres i inntil 7 dager. Stackpaths innsamling, behandling og oppbevaring av slike opplysninger fremgår av Stackpaths personvernerklæring.
  • Vi bruker programutvidelsen Forminator for å utforme kontaktskjemaer for nettstedet. Forminator lagrer IP-adressen til den som bruker kontaktskjema som ledd i tiltakene vi har iverksatt for å beskytte mot uønsket bruk av kontaktskjemaene. Forminator kan også lagre andre personopplysninger, som navn, epost-adresse og telefonnummer, avhengig av hvordan skjemaet er utformet og hvilke felter i skjemaet du blir bedt om å bruke.

Opplysninger vi samler inn via kontaktskjemaene på nettstedet vil utelukkende bli brukt til det formål som fremgår av hvert enkelt skjema. Opplysningene vil ikke bli brukt til markedsføring.

Hvor sendes personopplysningene?

Ved bruk av kontaktskjema eller kommentarfelt kan disse bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste som ledd i titltakene vi har verksatt for å hindre uøsket bruk av kontaktskjemaene og kommentarfeltene.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Ved bruk av kommentarfelt, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

Ved bruk av kontaktskjema på nettstedet vil vi lagre informasjonen og dine persondata i minimum 30 dager. Vi kan lagre personopplysningene lengre dersom det er nødvendig for å opprettholde en pågående kontakt med deg.

Statistikk- og analysedata oppbevares i inntil 1 år.

Lagring, sikring og sletting av opplysningene

Våre leverandør av nettvertstjenester (web hosting) og deres servere er lokalisert i Norge og alle data lagres i Norge, med unntak nevnt tidligere for tredjeparts tjenester levert av INCSUB/WPMUDEV.

For å unngå datatap tar vi daglig en fullstendig kryptert sikkerhetskopi av alle data.

Når et brukerforhold avsluttes slettes alle opplysninger tilknyttet brukeren innen 1 måned.

Dine rettigheter som bruker av nettstedet

Vi følger norsk lovgivning knyttet til personvern og andre forhold som er relevante for nettestedet.

Som bruker av nettstedet har du rett til å:

  • be om tilgang til opplysningene som er lagret om deg
  • be om retting av opplysninger som er uriktige om deg
  • be om sletting av opplysninger om deg
  • be om begrensning av behandling
  • protestere mot at opplysninger blir behandlet
  • trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
  • klage til Datatilsynet i Norge på vår behandling av personopplysninger

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil ved behov kunne oppdatere eller endre denne personvernerklæringen. Dato for siste endring vil fremgå øverst i erklæringen. Ved større endringer vil vi informere gjeldende brukere om dette.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no“.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen ber vi om at du benytter dette kontaktskjemaet.