Waage, Ingebret Ludvik

Født: Skudesnes - 25 april 1909

Bosted: Farsund - Farsund kommune.

Død: 14 juli 1944

Ingebret Ludvik Waage seilte som tømmermann i alliert fart med forskjellige båter, sist med M/T ”Norefjell”. Forsvant fra skipet under et uvær 14. juli 1944, på vei fra Bombay til Curacao. Ble antakelig slått overbord"

Kildene forteller:

Krigsseilerregistert skriver:

Ex gratia-arkivet:

Gift med (jf. London-kort): Astrid Waage.

Våre Falne 1939 -1945 skriver:

Gift 1934 i Farsund med Astrid Willumsen f.1912 på Lista. Styrmannskole.

Seilte under krigen i alliert fart med forskjellige båter, sist med: M/T ”Norefjell”". Forsvant fra skipet under et uvær 14 juli 1944, mens de var på reise fra Bombay til Curacao. Man antar at han ble slått overbord.

Fartstid 2.verdenskrig i henhold til Riksarkivet: Tømmermann M/T SAGONA av Kristiansand. Rederiet H.E.Hansen Tangen. påmønstret 12.10.1939. avmønstret 27.12.1941.

Byssegutt M/T O.B. SØRENSEN av Arendal. Rederiet S.H. Smith Sørensen. påmønstret 23.1.1942 avmønstret 31.5.1942. om-mønstret

Tømmermann M/T O.B. SØRENSEN av Arendal. Rederiet S.H. Smith Sørensen. om-mønstret fra 1.6.1942. avmønstret 20.11.1942.

Matros M/S GRANVILLE av Oslo. Rederiet A.F. Klaveness & Co. påmønstret 24.3.1943. avmønstret 4.1.1944.

Tømmermann M/T ”Norefjell” av Oslo. Rederiet NORTRASHIP. påmønstret 28.2.1944. avmønstret. 14.7.1944. Omkom ved ulykke i sjøen.

Kilder: Krigsseilerregistert og Våre Falne

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 18641

Registernummer New York: 23785

Utmerkelser

Krigsmedaljen

Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles post mortem til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og Handelsflåten og falt for Norges sak. (Wikipedia)

Waage, ble tildelt Krigsmedaljen Dato for tildeling ukjent

Haakon VIIs Frihetsmedalje

Frihetsmedaljen kan utdeles til norske eller utenlandske militære og sivile som på en fortjenstfull måte har ytet Norges sak tjenester under krig. (Wikipedia)

Waage, ble tildelt Haakon VIIs Frihetsmedalje Dato for tildeling ukjent