Vasdal, Arthur Hanssen

Født: Spind - 02 september 1919

Bosted: Spind - Farsund kommune.

Død: 17 januar 1942

Arthur Hanssen Vasdal var matros om bord på D/S ”Belize”, som gikk fra New York 4. desember 1941 og forsvant på vei til St. John New Brunswick. Skipet ble antagelig senket 17. januar 1942.

Kildene forteller:

Krigsseilerregisteret skriver:

Spind Historielag, Årbok 2004 skriver:

Sønn av Hans Pedersen Vadsal f.1874 og Marie Daarø f.1877.Reiste ut som førstereisgutt på D/S"Spind" i juni 1938 og var ombord fram til 1940. Kom deretter ombord i D/S"Belize". Skipet var på reise fra New York til St.John,New Brunswick, da det ble torpedert den 21/1 1942 av U 754. Tre dager senere meldte den kanadiske korvetten "SPIKENARD" at den hadde funnet en vannfylt livbåt med fire døde sjøfolk fra D/S"Belize". Broren Arne omkom i 1942.

www.uboat.net skriver:

At 19.22 hours on 21 Jan 1942 the unescorted Belize (Master Olav Georgsen) was torpedoed and sunk by U-754 off Newfoundland. There were no survivors. On 24 January, HMCS Spikenard (K 198) (LtCdr H.G. Shadforth, RCNR) found a water-filled lifeboat bearing her name and four bodies 25 miles east of St. Johns.

Minnehallen i Stavern skriver:

D/S"Belize" var ventet til St. John, N.F. fra New York 21. januar 1942. Tre dager senere ble en vannfyllt livbåt med fire døde funnet av en kanadisk korvett 25 n. mil øst av St. Johns. Tyske arkiver viser at Belize ble torpedert 21. januar 1942 av tysk U-754 (Kaptänleutnant Hans Oestermann) i pos.N 47,21 W52.08'. 18 nordmenn, fem svensker og en danske og en fra Honduras omkom.

De norske som omkom ombord i D/S"Belize":

Arne Wiig - Matros, Arthur Vasdal - Matros, Ole Ludvig M. Urke - Maskinsjef, Georg Severin Torstensen - Fyrbøter, Harry Todal - Fyrbøter, Arnfinn Magnus Skaug - Matros, Enok Leland - Matros, Johan Kristian Rossehaug - Fyrbøter, Ludvig Gerhard L. Olsen - Fyrbøter, Nils Oftenes - Fyrbøter, Erling Olaussen - Tømmermann, Erling Hoff Nilsen - 2. Maskinist, Thorvald Kvilhaug - 1. Styrmann, Guttorm Jacobsen - Stuert, Ivar Asbjørn Haukås - Styrmann, Oscar Haugen - 3. Maskinist, Olaf Martin Georgsen - Skipsfører, Georg Andersen - Sjømann, Fritz Halvard Grahn - Kokk. ( Svensk Statsborger)

www.warsailors.com skriver:

Final Fate - 1942:

S/S"Belize" was torpedoed on January 21-1942 by the german, type VIIC u-boat U-754, commanded by Kaptänleutnant Hans Oestermann in 47 21N 52 08W while on her way from New York to St. John's, N. F.(?), having left New York on Jan. 15 .

17 Norwegians, 5 Swedish, 1 Danish and a mess boy from British Honduras were lost, no survivors.

A lifeboat from Belize with 4 dead seamen was found by the Canadian corvette Spikenard 25 naut. miles east of St. John's on Jan. 24.

Kilder: Krigsseilerregisteret, Spind historielag, www. uboat.net, Minnehallen i Stavern og www.warsailors.com

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 4867

Registernummer New York: 6710

Utmerkelser

Krigsmedaljen

Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles post mortem til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og Handelsflåten og falt for Norges sak. (Wikipedia)

Vasdal, ble tildelt Krigsmedaljen 25 april 1946