Tolfsen, Jens Torbjørn

Født: Kristiansand - 24 august 1921

Bosted: Kristiansand - Kristiansand kommune.

Død: Januar 1943

Jens Thorbjørn Tolfsen utdannet til skytter i Dumbarton, Skottland.Var dekksmann og skytter i marinen, og omkom i januar 1943 under et spesialoppdrag på norskekysten.

Kildene forteller:

Krigsseilerregistert skriver:

Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946 skriver:

Skytter nr 187: Tolfsen, Jens Torbjørn. Født 24.8.1921 i Kristiansand Antatt i marinen og ble utdannet til skytter i Dumbarton, Scotland

Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:

M/T "Athos" fra 12.12.1941 til 22.2.1942

M/T "Velma" fra 26.02.1942 til 7.6.1942

Han omkom i januar 1943 i et spesialoppdrag på norskekysten. For sin innsats for Norge under den annen verdenskrig ble han ble tildelt Krigsmedaljen

Våre Falne skriver:

Var dekksmann og skytter i marinen, og omkom i januar 1943 under et spesialoppdrag på norskekysten.

Kilder: Krigsseilerregisteret, Våre Falne og Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946

Flåtetilhørighet

Tilhørte Marinen

Registernummer London: 26895

Registernummer New York: 16426

Registernummer Marinen: Kanoner no. 187

Utmerkelser

Krigsmedaljen

Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles post mortem til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og Handelsflåten og falt for Norges sak. (Wikipedia)

Tolfsen, ble tildelt Krigsmedaljen Dato for tildeling ukjent