Sangvik, Aksel Emil

Født: Søgne - 05 mars 1907

Bosted: Mandal - Mandal kommune.

Død: 12 mars 1943

Aksel Emil Sangvik seilte i alliert fart mellom England og USA som styrmann på D/S ”Dea”. Ble lagt inn på sykehus i Pensacola, USA i begynnelsen av februar 1943, og døde 12. mars s.å. på sykehus i New York. Gravlagt i Mandal.

Kildene forteller:

Kilder: Krigsseilerregisteret og Våre Falne

Flåtetilhørighet

Tilhørte Marinen. Seilte i Uteflåten som skytter. , Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 25232

Registernummer New York: 7756

Utmerkelser

Ingen utmerkelser er registrert