Samuelsen, Jacob Østhassel

Født: Lista - 23 aug 1886

Bosted: Vanse, Lista - Farsund kommune.

Død: 02 desember 1942

Jacob Østhassel Samuelsen var skipsfører på D/S ”Norlom”, og ble såret da skipet ble bombet i senk under et flyangrep på Bari i Italia 2. desember 1942. Døde på hospital i Bari 5. desember s.å. og ble gravlagt der.

Kildene forteller:

Krigsseilerregisteret skriver:

Ex gratia-arkivet:

Gift med (jf London-kort): Margrethe Samuelsen. Jacob Østhassel Samuelsen. Førte i 1911 Jernfullrigger "Vanse" tilhørende J. Samuelsens Rederi, Farsund. Rømte i 1941 fra Norge til Skottland i en liten båt.

Desember 1943:

D/S ”Norlom” sank ved Bari den 2 desember 1943 av skader hun fikk da amerikansk damper "JOHN L. MOTLE" eksploderte under luftangrep fra tyske fly på reise fra Liverpool til Bari med kull. Hevet den 3/12-1946 og solgt til italienske opphuggere.

Jacob Østhassel Samuelsen førte i 1943 D/S ”Norlom”. Hun lå som framskutt base for de allierte i Bari i 1943 og ble utsatt for kraftig tysk angrep. Grunnen til at D/S ”Norlom” sank var at ett av de tyske flyene hadde truffet et ammunisjonsskip som sprang i luften inne imellom de tettpakkede skipene som lå til ankers. Olje og bensin ble antent og ild spredde seg fort. Ett skip med giftgass sprakk. Livbåter og flåter fra 17 skip måtte igjennom flammene og gassrøken. Fire personer ble drept ombord på D/S ”Norlom”,en døde på sykehus og en døde etter krigen av giftgass skader fra Bari tragedien. En av de omkomne fra dampskipet D/S ”Norlom” var kaptein Samuelsen.

Referat  fra sjøforklaringen,19‎. ‎desember‎ ‎1943,Alger, Administrator Visekonsul G. Stenersen

Da hverken kaptein eller nogen av skibets offiserer er ankommet avhøres 2 av de overlevende mannskaper som er ankommet til Alger.- Et tredje mannskap donkeymann Henning Helmersen var tilsagt å være tlstede, men har ikke innfunnet sig p.g.a. at han har været utsatt for en ulykke og er således forhindret.-

Fremstod 1ste vidne, smører Olaf Ness ...

Den 2den desember 1943 i Bari ved 7 tiden om aftenen befandt jeg mig sammen med Ole Johansen, fyrbøter oppe i byen, da det gikk luftalarm.- Vi befandt oss da i en liten café og søkte vi beskyttelse i et bakrum.- Jeg forstod at det faldt bomber, da vinduene i kafeen blev blåst inn kort efter. Alarmen blev blåst av ca. 1 time efter, og vi prøvet da å komme ned i havnen for å komme ombord i D/S ”Norlom”. Vi kom innenfor "gaten" og da begyndte noegen voldsomme eksplosjoner i havnen. Jeg trodde det var bomber og kom mig inn i "shelter" hvor vi blev sittende i et par timer mindst. Da det blev stille kom vi oss op i byen. I den retning hvor D/S ”Norlom” lå, så vi at det brendte. S/s D/S ”Norlom” var lastet med kull.- Dagen etter gikk jeg ned i havnen for å se D/S ”Norlom”, og kom jeg ca. 100 meter fra den, og jeg så da at hele akterskibet brandt sterkt. Det var absolutt umulig å komme ombord. Jeg var sikker på at den var gått tapt.- Dagen efter var jeg igjen nede i kaien, og så jeg da fremdeles D/S ”Norlom” brenne, akterskibet var da sunket litt ned, og i forskibet i rummene tror jeg også det brente da det kom røk ut av luftrørene.-

Av maskinbesetningen kjenner jeg:fyrbøter Fivelstad Johannes er på sykehus,fyrbøter OLSON på hospital,smører Anton GJORSTAD ...

Iflg. fyrbøter Olson som jeg talte med på hospitalet er han død. Det var også 2 maskingutter fra Britisk Vestindien, som jeg ikke vet hvor er.- 1ste mask., 2den mask. tror jeg er på hospital. 3die mask. som heter Borge vet jeg ingenting om; assistenten vet jeg heller ingen ting om. Kapteinen har jeg ikke sett noget til. Såvidt mig er bekjendt er det ingen av de overlevende som nu er i Alger, som var ombord under skibets tap.- Skibet lå akterfortøiet ute ved moloen, og hadde ikke begynt å losse.

Den 4de desember reiste vi fra Bari til Taranto, hvortil vi ankom samme dag. Her blev vi i 4 dager, hvorefter vi blev sendt til Alger, hvortil vi ankom den 13. desember. Foruten mig selv var med donkeymann Henning HELMERSEN, donkeymann Fritz OLSEN, matros Anton HALVORSEN, matros Bjørn SWAN, kokk Finn Rolf OLSEN, matros Jens Severin JENSEN, matros Olav BRATTAAKER, matros Olav RASMUSSEN, fyrbøter Ole JOHANSEN, 2den kokk Allan EKDAL, matros Anders RØD og båtsmann Bjarne MELAND.- Jeg kjenner ikke noget til nogen av de andre av besetningen.

Fremstod 2det vidne båtsmann Bjarne MELAND ... og forklarer:

Jeg befandt mig iland på landlov og var på vei nedover til havnen den 2. desember 1943 i Bari ved ca. kl. 7 1/4 da det gikk flyalarm, og bomber begynte å falde. Jeg måtte straks søke dekning. Da luftalarmen var blåst av fortsatte jeg ned til "gaten" og da så jeg at det var fyr i s/s "NORLOM". Jeg fortsatte videre nedover til en ca. 200 meter ifra båten, men blev jeg stoppet av britiske marinegaster og fikk beskjed om å snu. Jeg så at hele akterskibet var i full brann.- På hver side av skibet lå der båter lastet med bensin, og jeg så den nærmeste, s/s "LOM", var i full fyr fra forut til akter. Jeg så ingen ombord i D/S ”Norlom” da jeg stod på kaien, sammen med matros Bjørn Swan og 2den kokk Ekdal samt donkeymann Hening Helmersen.- Vi blev tatt op i byen med lastebil, og ved 11 tiden traff jeg 1ste maskinisten og 2den maskinisten som begge var dekket av olje og sterkt lidende. Alt jeg fikk høre av disse var at 2 mann lå på dekket da de hoppet overbord. De antok det var 3die maskinisten og 3die styrmannen, og sannsynligvis døde. Jeg har ingen kjennskap til kapteinen og 4de maskinisten. Av besetningen forøvrig kjenner jeg til følgende:

1ste styrmann HANSEN ... som er på sykehus 2den styrmann GJELDE ... som er på sykehus matros I. JENSEN ... på sykehus matros Odd HATVIk ... på sykehus matros Hans HAUG på sykehus tømmermann A. SØRENSEN på sykehus stuerten, hvis navn jeg ikke kjenner på sykehus byssegutt, fra Vestindien, salongutt kineser på sykehus 1ste telegrafist (Irsk) 2den telegrafist STENVIK ... edie telegrafist (engelsk) er på sykehus. 2 maskingutter fra Vestindien på sykehus. En norsk smører, hvis fornavn er Anton, vet jeg ikke hvor er. En fyrbøter fra Bergen har jeg heller ikke kjennskap til. Med kapteinen var vi ialt 37 mann, herav var matros Arne BERG innlagt på sykehus i Taranto en ukes tid før.-

Jeg prøvet dagen efter å komme ombord i D/S ”Norlom”, men blev nektet av marinesoldater.- Skibet brant da på akterdekk, og jeg så at det stakk nokså dypt akterut,- så jeg antar det står på grunne.- Den 4de desember så jeg fremdeles at det brant kraftig på fordekket. Lasten bestående av kull var antendt. Jeg vet med sikkerhet at ingen av de overlevende som ankom til Alger var ombord i D/S ”Norlom” da skibet gikk tapt.

www.warsailors.com skriver:

Final Fate - 1943:

On December 2-1943 D/S ”Norlom” was still in Bari, where several tankers, ammunition ships and supply vessels were at anchor with much needed supplies for the allied armies for their advance up the Italian mainland. The Liberty ship John Harvey (captain Knowles) had a cargo of liquid mustard gas bombs (in case the enemy should resort to chemical warfare) and was guarded by a unit of the 701st Chemical Maintenance Company. In addition to D/S ”Norlom”, which had not yet unloaded her cargo, the Norwegian Bollsta, Vest, Lom and Salamis were present (see also my page about Hermelin).

About 20 enemy aircraft attacked and one of the ammunition ships was hit and blew up (John L. Motley), starting the domino effect of events, with one ship after another catching on fire. The end result was thousands of deaths, many injured and suffering from the effects of the mustard gas. At least 17 ships were sunk. The external websites that I've linked to below will have more information - see also my page about Bollsta, where a list of ships sunk and/or damaged is available.

2nd Mate Oddmund Hjelde on D/S ”Norlom” reported that he was left on board with the captain and 1st Mate Einar Hansen. He himself had started to experience terrible eye pain by then from the mustard gas, flames were everywhere, on board as well as on the water. He had a flash light in his hands and signalled an S.O.S. in the direction he assumed land to be, and his signal was seen. A military rescue came out and got all 3 of them ashore. 3rd Mate Lars Nilsen, 4th Engineer Agnar Gustavsen and a British gunner had been killed, the captain died at a hospital in Bari a couple of days later, the 1st mate died Dec. 14.

From George Southern, who has written a book about the Bari incident entitled "Poisonous Inferno", I've received the following: "British Radio Officer Ian Peyman (name given as Fredrick Peyman in the crew list) serving aboard D/S ”Norlom” when in Bari 2 Dec 1943 was watching the D/S ”Norlom”'s gunners playing cards in the mess. When the raid began he followed the others onto the upper deck where he was knocked unconcious and regained his senses to realise he was on a small raft in the harbour. Alongside him was his cabin mate, Radio Operator Halvor Stensrud.

The crew of a motor launch had pulled both men onto the raft with the intention of towing it to safety. He asked Halvor if he was all right and he replied he was although Ian says 'we were both too much in shock to know how injured we were'. Of those moments Ian says 'All hell was going on in the harbour, fires on the water and shrapnel falling all over, and when the launch started off to take the raft in tow, perhaps a shade too quickly, both of us having nothing to hold on to, when the raft tipped we were both thrown into the water again'. Ian managed to keep afloat until the launch picked him up once more. 'I must have passed out again for I do not remember being hauled into either boat or the raft'. His shipmate Halvor Stensrud was never seen again". (Note that he's included among the survivors in the crew list).

George Southern adds: "This is just one short account in addition to many others of survivors from many ships and participants of the raid in my book "Poisonous Inferno", the only published book researched and written by a survivor. At the time, I was serving aboard HMS Zetland, a Hunt class destroyer berthed adjacent to the Lom, Bollsta and the Norlom when the attack began. I was knocked unconcious but recovered to take part all night long in rescue, firefighting on abandoned vessels and also salvage on four other abandoned ships".

Kilder: Krigsseilerregisteret, Våre Falne, Referat fra sjøforklaring, Minnehallen i Stavern og www.warsailors.com

 

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 6772

Registernummer New York: 17376

Utmerkelser

Krigsmedaljen

Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles post mortem til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og Handelsflåten og falt for Norges sak. (Wikipedia)

Samuelsen, ble tildelt Krigsmedaljen Dato for tildeling ukjent