Ringkjøb, Kristian Elias

Født: Bergen - 8 mar 1889

Bosted: Farsund - Farsund kommune.

Død: 06 januar 1943

Kristian Elias Ringkjøb seilte som maskinmester i alliert fart i det sørlige Middelhavet til han døde om bord i D/S ”Mosna” 6. januar 1943.

Kildene forteller:

Krigsseilerregisteret skriver:

Ex gratia-arkivet: Gift med (jf. London-kort): Sara Ringkjøb.

Våre falne 1939 -45 skriver:

Kristian Elias Ringkjøb, sønn av Petrus Tuxen Ringkjøb f.1855 og Inga Gift 1925 i Farsund med Sara Carlsen f.1897- 2 barn

Seilte med forskjellige Farsundsbåter, sist som førstemaskinist på ACASTA og MOSNA. Krigens påkjenninger sliter sterkt på hans helse dr han seilte i alliert fart i det sørlige Middelhav og han avgår ved døden om morgenen den 6 januar 1943.

Kilder: Krigsseilerregistert og Våre falne

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 33763

Registernummer New York: 26571

Utmerkelser

Krigsmedaljen

Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles post mortem til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og Handelsflåten og falt for Norges sak. (Wikipedia)

Ringkjøb, ble tildelt Krigsmedaljen Dato for tildeling ukjent