Molotov, Jan Alexis

Født: Nibolsk, Øst Sibir, Sovjetunionen - 12 august 1907

Bosted: Kristiansand - Kristiansand kommune.

Død: 07 august 1943

Jan Alexis Molotov var om bord i M/S ”Fernhill”, og omkom 7. august 1943, da skipet ble torpedert utenfor Vest-Afrika, på vei fra England til Sør-Amerika.

Kildene forteller:

Krigsseilerregistert skriver:

Jan Alexis Molotov var statsløs - født Nibolsk, Øst Sibir.

Mønstret motormann M/T "Egerø" av Kristiansand, Skjelbred O.A.T. i Norge. Mønstret av i alliert havn. Mønstret motormann M/S ”Fernhill” av Oslo, Fearnly & Eger i Alliert havn. Ble torpedert 06.08.1943 på reise fra Liverpool til Buenos Aires lastet med stykkgods. Tre mann som var på vakt i maskinrommet omkom, deriblant Jan Alexis Molotov. Død 06.08.1943.

August 1943:

M/S ”Fernhill” var på uavhengig reise fra Liverpool til Buenos Aires med stykkgods, deriblant et parti sprengstoff. Utenfor Bathurst, Gambia, ble konvoien oppløst, og M/S ”Fernhill” satte kursen vestover for egen hånd. 6. august 1943 kolliderte skipet nesten med en ubåt. Det ble gitt ild fra kanonene på M/S ”Fernhill”, men man traff ikke. Ubåten dykket, og etter tre timers jakt sendte den av gårde en torpedo som traff M/S ”Fernhill” i maskinrommet. De tre på vakt ble drept. Torpederingen skjedde 7. august 1943 av tysk U-757 (Korvettenkapitän Friedrich Deetz) i posisjon 0707 N og 1948 W. Ubåten kom opp og tok 3. Maskinist Nils Bremer Johannesen til fange før den forsvant. To dager senere ble M/S ”Fernhill”s besetning tatt opp av amerikansk handelsskip og satt i land i Freetown."

De norske som omkom med M/S ”Fernhill”:

Jan Alexis Molotov - Maskinassistent, Harald Martin Larsen - Maskinsjef, Robert Arvid Karlsen - Motormann.

www.ubot.net skriver:

On 7 Aug 1943 the M/S ”Fernhill” (Master K.J. Neuberth Wie) was hit on the port side in the engine room by one torpedo from the german, type VIIC u-boat U-757, commanded by KorvättenKapitän Friedrich Deetz, about 300 miles west of Sierra Leone, while she was proceeding alone after her convoy OS-52 had been dispersed off Bathurst. The M/S ”Fernhill” sank within five minutes, killing the three men on watch below and one British gunner. The survivors abandoned ship in lifeboats and rafts and were picked up two days later by the American steam tanker Idaho in 07°13N/19°59W after being located by Catalina aicraft and landed in Freetown on 10 August. The third engineer Nils Bremer Johannesen was taken prisoner by the U-boat, this was not noticed by the other survivors.

Referat fra sjøforklaringen, 28‎. ‎september‎ ‎1943, Liverpool, Administrator Konsul Johan Vogt.

Merknad: 3. maskinist Nils Bremer Johannesen og kanoner Edward C. Smith kan være tatt til fange av undervannsbåten, ifølge kapteinen

Kapteinen henholder sig i alle deler til sitt journalutdrag. Kapteinen uttaler, at alt var i god orden ombord med hensyn til redningsmateriel og ingen forsømmelse fra mannskapetsside. Siste båtmanøver avholdt i Liverpool før avreisen.

1. vidne fremstod:- 1. styrmann Arne Øistein Paulsen

Styrmannen har selv ført journalen og henholder sig i alle deler til dette. Vidnet uttaler at alt redningsmateriel var i orden. Sisste båtmanøver avholdt 17/7-1943 i Liverpool. Vidnet mener at 3. maskinist Johannesen og gunner Edward Charles Smith, at en av disse muligens kan være tatt opp av u-båten. Vidnet mener at Maskinmester Larsen og maskin-assistent Molotoff blev drept ved eksplosjonen. Styrmann Paulsen tror også at motorman Robert A. Karlsen omkom ved forliset. Vidnet var på under bro og holdt utkikk like før torpederingen fandt sted. Kapteinen opholdt sig på broen. I torpederings-øieblikket var Vidnet selv på broen. Vidnet henholder sig forøvrig til journalutdraget. Vidnet uttaler at Arne Eggen har utvist stor snartenktsomhet, ved å forårsake at begge flåter i forriggen kom på vannet. Denne bedrift anses å ha reddet 15 mann.

2. vidne fremstod: -Boatswain Olaf Julius Karlsen ...

Da alarmen gikk, gikk vidnet akter på poppen og fire ned en av stb. livbåter, men på grunn av at solseilets-staker faldt ned forårsaket at det blev ugreie med en av taljene og fikk derefter ordre om å kappe så båten faldt i vannet. Vidnet var ca. 2 timer i vannet og hadde været like ved u-båten som var dukket opp blandt vrakrestene. Vidnet mener at samtlige var iført redningsvester. Vidnet har ingen formening om omkomne eller kjendte noe til at noen skulle være tatt opp av u-båten. Alt ombord var i tipp topp stand med hensyn til båtmateriellet. Det var udmerket forhold ombord. Livbåtmanøver avholdt i Liverpool før avreisen. Vidnet ble berget av Stb. livbåt.

3. vidne fremstod: - 2. styrmann Alv Sverre Fredriksen (Gunnery Officer

Vidnet var på plattformen akterut da alarmen gikk og til skibet blev torpedert ved midnattstid. Efter torpederingen fikk vidnet med sig alle gunnerne mittskibs for å gå i lvibåten, men kom forsent da den allerede var gått ut og de gikk alle akterut igjen og da kom en flåte drivende forbi og de hoppet i vannet. Alle hadde redningsvester. Alt var i orden ombord med hensyn til redningsmateriel. Angående maskinmesteren og maskin-assistenten som hadde vakt i maskin-rummet, anser vidnet det helt sikkert at de er omkommet. Vidnet har ingen formening omde andre omkomne. Gunner Smith hadde postpå broen og Vidnet opholdt sig akterut.

4. vidne  - Matros Bjørn Swan

Vidnet var akter på plattformen da torpedoen traff. Det var i mørkningen, da de først blev angrepet. Vidnet var da på broen mittskibs. Om aften 6/8 var vidnet på utkikk på broen og da alarmen gikk, stod han på broen intil avløsning kom, gikk så på sin post akterut. De løste skudd da u-båten kom opp på styrboard side, men kunne ikke si om det traff. Torpedoen kom mellem Kl. 11.15 - Kl. 11.30. Alt var iorden ombord, alle hadde redningsvester og alle gjorde sin plikt. Vidnet gikk til aktre-livbåt for å gå i båten, som skjedde på 2. styrmannens ordre. Taljen røk og de faldt allesammen i vannet, de kom senere opp i livbåten. Angående de omkomne kjender Vidnet ingenting til, han så 3. maskinisten på dekket efter torpederingen, men kan ikke uttale sig om hvad som senere skjedde. Da han (vidnet) var kommet i livbåten, hørte han noen som hvislet og de forsøkte å ro opp efter lyden, men fandt ingen.

5. Vidne fremstod: Motormann Alf Henry Karlsen

Vidnet var i sin lugar da alarmen gikk og gikk derefter akter på oppen. Vidnet opholdt mig der inntil torpedringen skjedde. Alt var iorden ombord, med hensyn til redningsmateriel og forholdet var godt ombord. Vidnet forsøkte først å komme med mittskibslivbåt, men den var allerede gåt ut, gikk derefter akterut og hoppet i vannet og sammen med en 13/14 andre av besetningen kom han opp på en flåte. Vidnet uttaler at 3. maskinisten var blandt dem på dekket, men han kan ikke erindre å ha sette ham senere. Vidnet kan ikke uttale sig om, noen blev tatt opp av u-båten.

Rapport fra dekksboken fra  M/S "Fernhill"`s torpedering og senking.

Søndag, den 18 juli 1943 Kl. 0.815 GMT. avgikk Liverpool, bestemt for Montevideo og Buenos Aires. Skibet var lastet med ca. 6934 tons kull og stykkgods. Dypgående F. 24 fot 01 tomme A. 24 fot 09 tomme M. 24 fot 05 tomme.

Fra mandag den 19de juli til tirsdag den 4de august Skibet har seilt i konvoy til Kl. 19.00 GMT. den 4de august, da man efter skriftelig ordre fra Admiralitetet brøt ut fra konvoyen og fortsatte reisen alene efter den av Admiralitetet foreskrevne rute.

Onsdag den 5te august Kl. 02.30 GMT.

Mottok man ordre fra Admiralitetet om øieblikkelig å legge ruten gjennem nye forandrede punkter. Disse ordrer blev øieblikkelig fulgt.

Fredag den 6te august Fra middag styrtes retv. 196 gr. Kl. 20.35 GMT. forandret man kurs 30 gr til styrbord (til 226 retv.) og benyttet sig zag nr. 22. Kl. 21.10 GMT. så 1. styrm. Paulsen en undervannsbåt kloss om bb. baug. ca. 15-20 yards borte. U-båten dukket øieblikkelig og 1. styrm. forandret kurs til stb. for å få U-båten rett akterut. Følgende mannskaper var på vakt:- 1. styrman Paulsen utkik på broen, matros Swan utkikk på broen, letmatros D. Jones til rors, en gunner utkikk i bb. pillbox på broen, en gunner utkikk i stb. pillbox midtskibs, samt en gunner utkikk på kanonplatformen på popen. Varsel signal om u-båt blev gitt til kanonerer og mannskaper, og alle kanoner blev øieblikkelig bemannet. Da kapteinen umiddelbart efter alarmsignalet kom på broen, blev undervandsbåten sett på stb. låring.

"Enemy Report" blev sendt ut pr. radio på 600 meter: Position 7 gr. 15 min. N. 19 gr. 46 min. W. datert 2121/6. Raporten blev gjentatt flere ganger.

Kursen blev derefter holdt på 150 gr. retv. i ca. 30 min. uten zig zag til man atter fikk se u-båten komme inn til angrep fra stb. låring. U-båten forsøkte nu å komme opp på stb. side for å torpedere skibet. Roret blev straks lagt hårdt bb. for å forsøkte å holde u-båten rett akterut.

Ca. Kl. 22.05 GMT, da u-båten hadde nærmet sig til en avstand av ca 300 yards på stb. låring, åpnet man ild mot den med skibets 4 toms kanon. Granaten såes å treffe rett over og ganske nær u-båten. Straks efterpå dukket u-båten og blev ikke sett senere.

Kursen blev støttet opp på retv. 130 gr. uten zig zag for om mulig å holde u-båten rett akterut.

Følgende (Enemy Report) blev utsendt på 600 meter: 7 gr. 07 min. N. 19 gr. 48 min. W. 2155/6 Submarine coming in for attack. Svar herpå blev mottatt fra Freetown Radio. Retv. kurs 130 gr. styrtes nu i ca. 1 1/2 time, derefter blev kursen forandret til bb. iforandringer på 10-20 gr. utført hvert 10-15-18 min. intil man styrteretv. 80 gr. Sistnevnte kurs styrtes i ca. 20 min.

Man forandret derefter kurs til stb. i kursforandringer på ca. 15 gr. hvert 7-8 min. intil man atter lå som retv. 130 gr. Kl. 22.30 GMT: mottok følgende code telegram fra Freetown Radio: "Catalina aircraft will be in your vicinity A.M. to-morrow Saturday". Svar derpå blev ikke gitt.

Lørdag 7. august. (Ifølge GMT.) Kl. 0040 GMT. blev skibet rammet av en torpedo på bb. side i maskinrummet. Der hørtes en voldsom eksplosjon og skibets motorbåt og bb. livbåt blev fullstendig knust og deler av dem slynget høit opp i luften. Brannslukningsbatteriet (C.O. 2.) på bb. side av båtdekket blev også delvis knust, og maskinskylightet blåste opp. Solseilstakene på båtdekket faldt ned og bevirket at taljeløperne til stb. båter blev uklare, slik at disse måtte kuttes da båtene umiddelbart efterpå blev låret.

Efter eksplosjonen la skibet sig straks ca. 10 gr. over til b.b. og sank i løpet av 5 min. på posisjon 6 gr. 58 min. N. 19 gr. 15 min. W., dybde 2600 favne vann.

Endel av skibets mannskaper var i de to livbåter om stb. da disse blev låret, og flere av dem faldt i vannet, men blev senere tatt opp. De fleste av skibets mannskap måtte dog hoppe overbord fra akterdekket da skibet sank, og de fleste av sistnevnte reddet sig ombord på skibets flåter der drev forbi. Det bemerkes her at matros Arne Egge viste stor snarrådighet ved å løpe bort på fordekket og la gå de i forriggen anbrakte 2 flåter. På disse flåter blev der reddet 15 mann der hoppet overbord fra akterdekket. Ca. 5 min. efter at skibet hadde sunket, så man en u-båt kjøre rundt mellem vrakgodset i noen minutter, hvorefter den forsvandt.

Ca. 20 min. senere så en atter en u-båt der forsvandt i samme retning som den første.

Efter et par timers forløp var ialt 39 officerer og mannskaper samlet ombord i to livbåter og 3 flåter. Den største livbåt var dog adskillig beskadiget og meget lekk. Skibets faste livbåt fandtes også drivende med innslått stevn.

Følgende av skibets mannskaper savnedes:- 1. mas. Harald M. Larsen, 3. mask. Nils B. Johannesen, maskinassistent Jan Molotoff, motorman Robert Arvid Karlsen og army gunner Edward Chales Smith.

Gunlayer John Harrlits oplyste senere at han tror at u-båten tok opp en av skibets besetning fra vannet og beholdt ham som fange opå u-båten.

3. mask. H. Johannesen og gunner E. C. Smith var helt sikkert på dekk da skibet blev torpedert, men blev ikke sett efter at skibet sank.

Mask.mester Larsen, maskin-assistent Molotoff og motormann R. A. Karlsen antaes alle tre å ha været i maskinrummet da skibet blev torpedert og det befryktes at de alle tre blev drept ved eksplosjonen.

Kl. 0825 G.M.T. kom der et Catalina Fly over livbåtene og kastet ned flere pakker inneholdende vann, mat, klær, cigaretter, en livbåtsender etc., samtidig som det signalerte at hjelp var underveis.

Søndag 8. august Ved 10 tiden om formiddagen kom der atter et Catalina fly over livbåtene og kastet ned flere pakker med vann og mat. Kl. 14/15 GMT. kom det amerikanske motorskib "Idaho" og tok opp samtlige 39 officerer og mannskaper samt begge livbåter. Posisjonen blev opgitt til å være 7 gr. 13 min. N. 19 gr. 59 min. W. Flåtene blev etterlatt og senere beskutt. Ombord i "Idaho" blev samtlige meget vel mottatt og fikk tørre khaki klær etc.

Tirsdag den 10. august "Idaho" ankom Freetown om formiddagen, og ved 11 tiden om formiddagen blev samtlige tilhørende "Fernhill"s besetning tatt iland av havnemyndigheterne. Skibets officerer blev innkvartert på Grand Hotel (British Sailor's Society) og de underordnede mannskaper blev innkvartert på The British Seaman's Mission (The Grammar School.)

Samtlige skibets dagbøker og hemmelige dokumenter og bøker gikk tapt ved senkningen av skibet, men et kopi av juli måneds hyreliste og et kopi av midlertidig kontantregnskap for juli blev reddet.

Freetown, den 13de august 1943 Neuberth Wie Fører

www.warsailors.com skriver:

Final Fate - 1943:

M/S ”Fernhill” had arrived Liverpool from Freetown at the beginning of June-1943. M/S ”Fernhill” had sailed from Freetown on May 11 in Convoy SL 129, which joined up with Convoy MKS 13 from Gibraltar on May 24, the combined convoy arriving Liverpool on June 1.

M/S ”Fernhill” had a general cargo as well as explosives. The Norwegian Belnor, Heimvard and Vest are also listed. Follow the link provided in the Voyage Record above for more convoy details. M/S ”Fernhill” left Liverpool again in the morning of July 18, bound for Montevideo and Buenos Aires with general cargo including explosives, joining convoy OS 52/KMS 21 on the 19th.

This convoy was attacked by 12 German aircraft 200 n. miles off Lisbon on July 27 and 2 ships were lost, namely the British Halizones (initially damaged, later sank - no casualties) and El Argentino (4 died), but M/S ”Fernhill” escaped harm at that time. The Norwegian Borgholm, Hallfried, Jenny and Spurt were also in this convoy (link in table above).

Off Bathurst the convoy was split up on July 28, and M/S ”Fernhill” was later ordered to continue west on her own at 19:00 GMT on Aug. 4 (as can be seen, A. Hague gives detachment date as Aug. 1).

At 02:30 GMT the following day M/S ”Fernhill” received orders from the Admiralty to alter her originally planned route, and these orders were immediately followed.

At 21:10 GMT on Aug. 6, the 1st mate, who was on the bridge, spotted a U-boat close to her port bow and she nearly collided with U-757 (Deetz) which then submerged 10-15 meters in front of her, but later reappeared on the starboard quarter. An "enemy report" was sent out and repeated several times, giving the position as 07 15N 19 46W.

At the time, Able Seaman Swan was on lookout duty on the bridge, Ordinary Seaman Jones was at the helm, there was a gunner in the port pillbox on the bridge, another in the starboard pillbox amidships and a third on the gun platform on the poop. All guns were now manned, and through continuous course alterations Fernhill attempted to keep the U-boat behind her, and also fired at it with her 4" gun at 22:05 GMT when the distance between them was about 300 yards, but missed (at that point the U-boat submerged).

Another enemy report was subsequently sent out, giving position 07 07N 19 48W, acknowledged by Freetown Radio. At 22:30 a coded telegram was received, saying "Catalina aircraft will be in your vicinity AM tomorrow Saturday".

After having chased M/S ”Fernhill” for over 3 hours the U-boat fired a torpedo which hit her in the engine room, port side at 00:40 GMT on Aug. 7, resulting in a tremendous explosion. The motor lifeboat and the port boat were completely destroyed with parts of them flung high into the air. M/S ”Fernhill” listed to port and sank in the course of 5 minutes, position 06 58N 19 15W (depth: 2600 fathoms). The starboard lifeboats were launched but the explosion had messed up the tackles and several of those who were in them fell into the water when the boats were lowered (they were later picked up). The majority of the crew had to jump overboard from the after deck as the M/S ”Fernhill” sank and 15 of them managed to get onto rafts floating nearby. These had been launched by Able Seaman Egge who was later credited with saving the 15 lives.

About 5 minutes after the ship had gone down they saw a U-boat circling in among the debris for a few minutes, then about 20 minutes later they again saw a U-boat (they believed it to be a different one), which later disappeared in the same direction as the first one.

In the course of a couple of hours, 39 men had been assembled in 2 lifeboats (1 of which was damaged and leaking) and 3 rafts. 5 were found to be missing, though Gunner Henrietts (Harrlits?) believed that a crew member had been picked up from the water by the U-boat - this was, in fact, 3rd engineer Nils Bremer Johannesen; I have no further details on what later happened to him. 3 of the missing men were believed to have been killed in the engine room when the torpedo struck there, while Gunner E. C. Smith had been on deck, but was not seen after the ship had gone down. The 3rd engineer had also been seen on deck.

At 08:25 GMT, a Catalina aircraft came over the lifeboats and dropped several packages containing food, water, clothes, cigarettes, radio etc., and signalled that help was on its way.

At about 10 in the morning of Aug. 8 another Catalina came over and dropped more food and water, then at 14:15 the American M/T Idaho picked them all up, position 07 13N 19 59W.

The boats were also hauled on board, but the rafts were set adrift. Idaho arrived Freetown in the morning of Aug. 10, where the officers were given rooms at Grand Hotel (British Sailors' Society) while the others were accommodated at The British Seamen's Mission (The Grammar School). 19 of the survivors were later given passage to Liverpool on the British Rangitiki, which was on a voyage from Buenos Aires and Montevideo and arrived Liverpool, via Freetown, on Sept. 24 (having sailed in Convoy SL 136 - see this external page). The maritime hearings were held there on Sept. 28-1943 with the captain, the 1st and 2nd mates, the boatswain, Able Seaman Swan, and Mechanic A. H. Karlsen appearing.

Kilder: Krigsseilerregistert, www.uboat.net, Sjøforklaring, Dekksdagbok, www.warsailors.com

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Utmerkelser

Ingen utmerkelser er registrert