Madsen, Øyvind

Født: Bamle - 27 februar 1919

Bosted: Kristiansand - Kristiansand kommune.

Død: 21 januar 1941

Øyvind Madsen var under krigen utskreven dekksmann i Marinen, og tjenestegjorde på H.No.MS "Heimdal" til han døde 21. januar 1941.

Kildene forteller:

Krigsseilerregisteret skriver:

Våre falne skriver:

Var under krigen utskreven dekksmann i Marinen, og tjenestegjorde på "«Heimdal"» til han døde 21. januar 1941.

Kilder: Krigsseilerregisteret og Våre Falne

Flåtetilhørighet

Tilhørte Marinen, Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 30710

Utmerkelser

Ingen utmerkelser er registrert