Kristensen, Alf

Født: Oddernes - 31 desember 1908

Bosted: Randesund - Kristiansand kommune.

Død: 17 juni 1942

Alf Kristensen seilte om bord i D/T ”Moira” som matros, og omkom 17. juni 1942, da skipet ble senket av en tysk ubåt på vei fra New Orleans til Vera Cruz, Mexico.

Kildene forteller:

Krigsseileregisteret skriver:

April 1940 - D/T ”Moira” ble overtatt av NORTRASHIP

D/T ”Moira” var på reise fra New Orleans til Vera Cruz, Mexico, da hun 17. juni 1942 ble torpedert av tysk U-158, Kapitänleutnant Erwin Rostin, utenfor Port Isabel i Texas. Etter at besetningen var kommet i båtene, avfyrte ubåten 36 granater inn i D/T ”Moira”, og skipet sank. 18. juni ble båtene observert av en fiskekutter og brakt inn til Port Isabel. En mann omkom, tre såret.

Omkom ombord på D/T ”Moira”:

Kristensen, Alf - Randesund, Vest-Agder

www.uboat.net skriver:

About 13.00 hours on 17 June 1942 the unescorted D/T ”Moira”, (Master William Thorsen), was hit by one torpedo from the german type IXC u-boat U-158, commanded by Kapitänleautnant Erwin Rostin, holder of the German Knights Cross, off Corpus Christi, Texsas and was then sunk by gunfire after the crew had abandoned ship. One crew member was lost and three were injured. The survivors in two lifeboats were found by a fishing boat the next day and towed to Port Isabel, Texas.

www.warsailor.com skriver:

Final Fate - 1942:

D/T ”Moira” departed New Orleans on June 14-1942 for Vera Cruz in ballast (another source says June 12 - see also Page 4). On June 17 she was torpedoed amidships, port side by U-158 (Rostin), 25 35N 96 20W (east/southeast of Port Isabel). The port side of the bridge was blown away, and the chart house, radio room and wheel house destroyed. The helmsman, Able Seaman Alf Kristensen was never seen again. The crew took to the lifeboats and had moved away from the ship when the U-boat started to shell her, and she eventually sank.

On June 18, the 18 in the lifeboats, 3 of whom were injured, were found by the fishing vessel Ranger (Skipper George Watie McNeir, here's a Guestbook message from his daughter), which towed them to Port Isabel, Texas. U-158 had also been responsible for the attacks on Finnanger and Nidarnes - follow the links for more info.

The U-158 was sunk on June 30 that same year with the loss of all on board - ref. link at the end of this page.

The D/T ”Moira” captain's story: The captain's own account is included in "Menn uten medaljer". He says; was en route from Galveston to Vera Cruz when D/T ”Moira” was torpedoed off Corpus Christi. He woke from a deep sleep that morning to find his cabin filled with "fog" and most of its furniture broken, the panels torn off the walls. He scrambled out on deck and found the upper bridge gone. Steward Karlsen, who had been on his way to wake the captain, carrying a cup of coffee, when the torpedo hit was unconscious on deck. Running aft, the captain encountered Chief Engineer Johansen who said he had seen the torpedo before it hit, but too late to notify the people on the bridge. Captain Thorsen says Moira didn't sink until the U-boat had fired at her from all sides, 30 rounds in his estimation, and she sank 1 1/2 hour after the torpedo had struck. They rowed around searching for the missing able seaman, but did not find him. The motorboat was found full of water and damaged, but a keg of drinking water was transferred to one of the lifeboats (I believe there were 2 boats) for future use. They then set sail on a northwesterly course in the hope of reaching Rio Grande (the time 09:30 is given). The steward had a crushed knee and a couple of broken ribs, the 1st mate had sustained bad injuries to his face, while the cook had serious burns on his stomach after having gotten a kettle of boiling water over him. Their shipmates did what they could for them. An American aircraft flew over the next day, but though they waved and tried to attract attention as best they could it kept going. They later found out the pilot had thought they were fishermen. Later that same day they encountered a large fleet of fishing vessels, one of which came over and took them in tow, and a few days later they were relaxing at a hotel in New York. An inquiry was held there on June 24-1942 with the captain, the 2nd mate (officer on watch), Able Seaman Mikkelsen and the 1st engineer appearing.

Referat fra Sjøforklaringen,24‎. ‎juni‎ ‎1942, New York, Administrator Visekonsul S. Klingenberg

D/T ”Moira” avgikk 12. juni fra New Orleans i ballast, bestemt for Vera Cruz. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand. Kapteinen kunne ikke fremlegge skipets journal som var gått tapt ved forliset. Han fremla imidlertid en rapport

Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han befant seg i sin lugar da eksplosjonen inntraff; han uttalte at han plutselig vågnet ved at han hørte skrik fra dekket; han befant seg da på dørken og går ut fra at han må være blitt slått i svime ved eksplosjonen idet han, da han kom ut på dekket, så at livbåtene allerede nesten var satt på vannet. Han gikk deretter inn i salongen og fant at alt løsøre var smadret, heri også innbefattet alle skibets papirer, bøker etc. Kapteinen forklarte videre at han deretter gikk i livbåten. Han uttalte at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Alle mann hadde redningsdrakter.

1. vidne, 2nen styrmann Tobiassen,

som hadde medundertegnet den av kapteinen fremlagte rapport. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han hadde vakt på broen da eksplosjonen inntraff. Vidnet var kommet på vakt kl. 4, men hadde ikke sett noe usedvanlig eller mistenkelig på sjøen. Han uttalte at han må være blitt slått halvveis i svime ved eksplosjonen, for da han ble klar over hvad som var hendt og kom ned på dekket var livbåtene allerede på vannet. Han gikk straks i livbåten. Vidnet foklarte at skibet hadde vært mørklagt under hele reisen og hadde fulgt kurser oppgitt av det britiske admiralitet. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand og redningsarbeidet foregikk i god orden. Alle mann ble reddet unntagen rormannen, matros Alf Kristensen, som forsvant ved eksplosjonen.

Fremsto 2. vidne, matros Mikkelsen,

som forklarte at han hadde hatt utkik på broen inntil umiddelbart før eksplosjonen inntraff, idet han var gått ned for å purre dagmannen som skulle avløst ham kl. 7. Han hadde stått på broen siden kl. 6, men hadde intet usedvanlig sett eller hørt. Vidnet stod rett utenfor poppen da eksplosjonen inntraff; han løp bort til b.b. livbåt som han tilhørte og deltok i redningsarbeidet. Vidnet forklarte at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Redningsarbeidet gikk knirkefritt.

Fremsto 3. vidne maskininst Johansen,

som forklarte at han hadde vakt i maskinen da eksplosjonen inntraff. Han var nettopp gått opp en tur på dekket da han fikk se torpedoen komme mot skipet. Da han ble klar over at det var en torpedo skrek han: "torpedo" så det hørtes over hele skipet, men i det samme eksploderte den. Vidnet løp ned i maskinen og stoppet denne, hvoretter han hentet redningsdrakten sin og gikk til båtdekket. Båtene var allerede på vannet og vidnet gikk i en av dem. Vidnet forklarte videre at skipet var mørklagt under hele reisen og at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

Kapteinens rapport om forliset:

June 12, 1942 Kl. 16.25 avgikk skibet i ballast bestemt for Veracruz, Mexico. Skibet hadde inne ca. 500 tons balast vann i Nr. 3 tanken. Kl. 24. blev der ankret ved Pilottown for å avvente dagslys.

June 13, 1942 Kl. 9.00 kom sjølos ombord og avgikk skibet. Skibet var ikke armert eller degaused. Losen kvittertes ved S W Pass kl. 10.30 og fortsatte reisen ifølge routing instruction av engelske naval department.

June 17, 1942 Kl. 7 exsploderte en torpedo i skibssiden midtskibs om B.bord med den følge at B.bord side av broen blåste bort samt Styrehus, bestikk og radiorum smadret. Ror mann Alf Kristensen blev tatt av exsplosjonen og forsvant. Skibet blev øieblikkelig stoppet da styrledningen var revet bort. Livbåtene blev satt på vannet og fjerner endel fra skibet. En U-båt kom straks efter op og begyndte beskytning av skibet som ikke ville sienke av torpedoen. I løpet av 2 1/2 timer beskjøt U-båten med 36 skudd til skibet sank. Der blev straks rodd tilbake til det sted skibet sank for om muligen finne den savnede rormann. Der var intet å se. Seil blev heist og efter 1 1/2 dag i båtene blev disse tatt på slep av Fisker McNear fra Port Aransas, og av denne tauget in til Port Isabel, Tex. kl. 15, den 18. June. Skibets position ved senkningen var ca 80 mil OSO av Port Isabel. New York, June 24, 1942 Wm. Thorsen E. Tobiassen, 2nd Styrmann

Kilder: Krigsseilerregisteret, www.uboat.net, www.warsailor.com,Sjøforklaringen og Kapteinenes rapport,

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 5286

Registernummer New York: 9688

Utmerkelser

Ingen utmerkelser er registrert