Jensen, Karl Normann

Født: Kristiansand - 01 juli 1900

Bosted: Kristiansand - Kristiansand kommune.

Død: 19 april 1945

Karl Normann Jensen seilte som maskinmester om bord på M/T ”Nueva Granada”, da han omkom ved et ulykkes-tilfelle 19. april 1945 mens båten lå i Baltimore. Gravlagt i Oddernes.

Kildene forteller:

Krigsseilerregisteret skriver:

Ex gratia-arkivet: Gift med (jf. London-kort): Haldis Smidt Jensen

Våre Falne skriver:

JENSEN, KARL NORMANN, maskinmester, Kristiansand. Født 1. juli 1900 i Kristiansand, s. av forvalter Mikkel Kristian Jensen, f. 1855 i Morsø, Danmark, og Anne Mathilde f. Magnussen, f. 1860 i Oddernes. Gift 1931 i Kristiansand med Haldis Elfrida Smith, f. 1906 i Oddernes. 1 barn. Middelskole, 1. kl. dampmaskinistsertifikat, elektroteknisk kurs. Var på M/T ”Nueva Granada”, og omkom ved ulykkestilfelle mens båten lå i Baltimore 19. april 1945. Gravlagt i Oddernes. Krigsmedaljen Tildelt

Kilder: Krigsseilerregisteret og Våre Falne

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 14776

Registernummer New York: 164488

Utmerkelser

Krigsmedaljen

Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles post mortem til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og Handelsflåten og falt for Norges sak. (Wikipedia)

Jensen, ble tildelt Krigsmedaljen Dato for tildeling ukjent

Haakon VIIs Frihetsmedalje

Frihetsmedaljen kan utdeles til norske eller utenlandske militære og sivile som på en fortjenstfull måte har ytet Norges sak tjenester under krig. (Wikipedia)

Jensen, ble tildelt Haakon VIIs Frihetsmedalje Dato for tildeling ukjent