Jakobsen, Hans Petter

Født: Færøyene - 12 april 1893

Bosted: Lyngdal - Lyngdal kommune.

Død: 21 desember 1941

Hans Petter Jakobsen var båtsmann på D/S ”Annavore”, og omkom 21. desember 1941, da båten som var på vei fra Huelva via Gibraltar til Aberdeen Oban lastet med 4.800 tonn jernmalm i konvoi HG 76 og ble torpedert i Atlanterhavet.

Kildene forteller:

Krigsseilerregisteret skriver:

Ex gratia-arkivet: Gift med Emma Jakobsen. Dansk borger til 14. oktober 1929.

Desember 1941:

D/S ”Annavore” ble torpedert og sank den 21 desember 1941 av tysk ubåt U 567 (Kapitänleutnant Engelbert Endrass) i pos. N 43.55' W 19.50' på reise Huelva via Gibraltar til Aberdeen med 4800 tonn jernmalm i konvoi HG 76. 32 personer + 2 passasjerer omkom. 4 personer reddet.

www.uboat.net skriver:

At 19.23 hours on 21 Dec 1941 the S/S ”Annavore” was torpedoed by the german, type VIIC u-boat U-567, commanded by Kapitänleutnant Engelbert Endrass, holderof the german Knights Cross,  in convoy HG-76 and sank almost immediately. Only 2 able seamen and 2 engineers survived, 27 Norwegians, 6 British and 1 American died - two of them were passengers. Three hours later, the U-boat tried to attack convoy again but was sunk with all hands.

Minnehallen i Stavern skriver:

D/S ”Annavore” ble torpedert og sank den 21 desember 1941 av den tyske type VIIC ubåt U 567 , med sjef Kapitänleutnant Engelbert Endrass. innehaver va Ridderkorset, i pos. N 43.55' W 19.50' . 32 personer + 2 passasjerer omkom. 4 personer reddet. Minst sju tyske ubåter lå og ventet på konvoien. D/S ”Annavore” ble 21. desember 1941 torpedert av tysk U567 i posisjon 4355N og 1950W, ca 500 n. mil vest av Kapp Finisterre. Fartøyet dukket ned med baugen og sto i løpet av et minutt nesten loddrett i sjøen og sank umiddelbart. Bare to matroser og to maskinfolk overlevde. De kunne fortelle at under oppholdet i sjøen hørte de ropene fra flere av mannskapet og så lys fra flere redningsvester. En av korvettene kom til, men fant bare de fire. 27 nordmenn, seks briter og en amerikaner omkom. To av de omkomne var passasjerer. U 567 ble dagen derpå senket av konvoiens eskorteskip.

De norske som omkom ombord på D/S ”Annavore”:

Olaf Aasheim - Stuert, Ulrik Kristian Aanes - Lemper, Henry Jentoft Wilhelmsen - Kokk/skytter, Anders Paul Vedvik - Sjømann, Bjarne Ivan Sæther - Lettmatros, Ole Sundal - Matros, Kåre Antonius Seines - Jungmann, Johan Asbjørn Saunes - Styrmann, Bjørn Lorange Risvik - Byssegutt, Gerhard Reichelt - Skipsfører, Anders Myhren - Lettmatros, Richard Monsen - 3. Maskinist, Ludvik Einar Larsen - Kokk, Hans Kvarven - Lettmatros, Amandius M. A. Krognes - 2. Maskinist, Kristian Korsbø - Sjømann, Karsten Norvald Jenssen - Skipsfører, Hans Petter Jakobsen - Båtsmann, Gunvald Ingebrigtsen - Fyrbøter, Harald Hermansen - Donkeyman, Gustav Gundersen - Fyrbøter, Øistein Folke - Radiotelegrafist, Johannes Eikaas - 1. Styrmann, Kristoffer Baldersheim - Tømmermann, Randolf Andersen - Matros, Bjørn Andersen - Fyrbøter, Carl Ludvig Andersen - Maskinmester.

Referat fra sjøforklaringen, 6‎. ‎januar‎ ‎1942, London, Administrator Generalkonsul G. Conradi

Fremstod Leonard Trygve Karlsen ... Vitnet fremholdt at skibet hadde lastet malm i Huelva og var bestemt til Oban for orders. Avgikk den 12 til Gibraltar for konvoi. Ble liggende der til den 14de da konvoien avgikk. Ulykken hendte 21. desember 1941. Vitnet var på vakt fra kl. 8 em. samme dag. Han hadde da overtatt utkiken på taket av styrethuset. Klokken omtr. 25 min over otte så han at det ble sendt opp lys fra de eskorterende krigsskib. Han så lys noen aktenom og noen på babord side av skibet. Han ropte straks ned til kapteinen og 3. styrmannen som begge var på broen at nu begynte det igjen. Med dette mente han at det var ubåter i nærheten. Straks etterpå så han en lysstripe om babord og ropte ned til kapteinen og 3. styrmann om dette. Han hadde neppe fått tid til å melde av om dette da der inntraff en eksplosjon. Det var torpedoen. Den traff ved Nr. 2 luken. Han så kapteinen gå ned leiderene på styrbord side, men det var det siste han så ham. Vitnet så 3. styrmann gå over og slå alarmen. Etter det så han heller ikke ham mere. Han så ingen andre av mannskapet. Vitnet kastet av seg jakken og prøvde å hoppe ned i motorbåten på nedre bro, men fant seg selv i vannet. Han hadde redningsvesten på. Da han kom opp til overflaten så han motorbåten med bunnen i været like ved. Han kravlet opp på hvelvet av båten, og mens han satt der kom en flåte drivende mot båten, og vitnet gikk over på flåten. Mens han var på flåten så vitnet tre røde lys med endel innbyrdes mellemrom og hørte rop om hjelp. Lysene satt på folkenes redningsvester. Hvis ikke vitnet hadde hatt en redningsvest med sådant lys på var han sikkert ikke blitt reddet. Etter en stunds forløp passerte først ett og siden ett annet krigsfartøi forbi, og fra disse ble det ropt at ett annet skib vilde komme og redde dem. Omtrent ett par timer senere ble vitnet reddet av en korvett, som også tok opp de andre som ble reddet. De fikk lite mat. Sammen med de andre reddete ble han sendt til Liverpool. Torpederingen fandt sted omtr. en dagsreise nordenfor Azorene

The lifesaving equipment on board was in the best of order. They had all been supplied with lifesaving jackets with light and whistle. The witness is of opinion that more would have been saved if the first warship had stopped and begun lifesaving work. The withess is of opinion that in addition to himself, only A.B. Seaman Knut Johannesen, fireman Johan Malmin and fireman Thorleif Vaerøy were saved. There were in all 34 belonging to the crew, 3 english gunners and 2 passengers, one Norwegian and one Scotsman.

Appeared Knut Johannessen A.B. Seaman in the s/s"Annavore"

The witness stated that he was off duty and was sitting in the mess-room playing cards with mess-room boy Vedvik, gunner Wilhelmsen and A. B. Seaman Randolf Andersen on the 21st December when the casualty occured. A fireman, Kristian Korsbø, came in whilst they were sitting there and at the same moment the explosion took place. The witness, then, at once took his lifebelt from his cabin which was just outside the mess-room. He then saw A.B. Seaman Sundal and ordinary seaman Kristoffer Baldersheim, who were lying in their bunks in their cabins, turn out. That was the last he saw of them. The witness ran straight up on deck where he saw a man in front of him. He thinks it was ordinary seaman Myren. He threw the lifebelt over his shoulder and jumped over board. The vessel was then standing practically straight up and down in the sea. When he jumped over board his head struck against some hard object and was bruised. When he came to the surface he saw fireman Malmin in the vicinity. He heard cries for help round about. He also saw the two ships which passed by. From these ships there was called out that others would come and save them. He was lying in the water for about a couple of hours before a corvette came and saved him. They were well treated on board, but there was little food.

Appeared Torleif Værøy -trimmer in the s/s "Annavore"

The witness stated that he was lying asleep when the casualty occurred. He was awakened by a violent shaking which nearly threw him out of his bunk. The witness's cabin was under the poop. He quickly grabbed his lifesaving jacket and rushed up on deck. When he came up on deck the stern of the vessel was already standing high up in the air and there was nothing else for the withess to do than to jump into the sea at once. He did not even have time to put on the jacket. He fell into the water on his side and was badly stunned. When he came to the surface again the vessel had disappeared. He could see clearly because flares were sent up by a destroyer some distance away. Soon he was lucky enough to get hold of a piece of a hatch which was floating in the vicinity. He put his lifesaving jcaket on top of the piece of hatch and got the light on the jacket lit. He was lying in the water for about 1/2 hour and was then picked up by a destroyer. He was by then almost completely exhausted. Whilst he was lying in the water he saw lights from two other lifesaving jackets. In the opinion of the witnes these must have belonged to Leonard Trygve Karlsen and Knut Johannesen who were also saved. The witness is of opinion that the vessel's lifesaving equipment was in the best of order. Boat drill had been carried out some time before the vessel was torpedoed.

www.warsailor.com skriver:

Final Fate - 1941:

S/S ”Annavore” was 1 of 5 Norwegian ships in Convoy HG 76 which left Gibraltar on December 14-1941 - see also HMS Vanoc's report. She had a cargo of 4800 tons iron ore from Huelva for Aberdeen, via Oban for orders - according to Page 2, she had sailed from Huelva on Nov. 12, with arrival Gibraltar that same day, so she had remained in Gibraltar for quite a long time. Due to some aggressive attacks on previous Gibraltar convoys, HG 76 had been held back until the escort could be reinforced, with the result that a large number of destroyers and corvettes were attached to this convoy, plus the British aircraft carrier HMS Audacity with 4 American Martlet aircraft, which had been stationed in Gibraltar for the protection of important convoys. Escort chief, embarked in the sloop Stork, was Commander F. J. Walker, known as the best escort chief in the Royal Navy during the war. Several encounters with U-boats occurred on this voyage; the destroyer Stanley was sunk on Dec. 19 as was the British Ruckinge - then on the 21st Audacity was torpedoed by U-751 (Bigalk) and went down with all her aircraft, while U-567 (Endrass) hit Annavore in 43 55N 19 50W - S/S ”Annavore” sank almost immediately. Only 4 survived, 34 died. After these events, the battle continued fiercly with the escort holding several U-boats at bay. U-567 was sunk with her entire crew (ref. external link at the end of this page). The enemy eventually withdrew after having pursued and attacked the convoy for 9 days. (I'll refrain from adding more details on this convoy battle, because there's plenty of info at the HG 76 related links provided at the end of this page). By then the convoy had also reached the protection zone of British aircraft, and celebrated Christmas at sea without any further disturbances, reaching its destination (Liverpool) on Dec. 30.

Kilder: Krigsseilerregisteret, www.uboat.net, Minnehallen i Stavern,  Referat fra sjøforklaringen, 6‎. ‎januar‎ ‎1942 og www.warsailor.com

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 1095

Registernummer New York: 17406

Utmerkelser

Krigsmedaljen

Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles post mortem til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og Handelsflåten og falt for Norges sak. (Wikipedia)

Jakobsen, ble tildelt Krigsmedaljen Dato for tildeling ukjent