Hannaas, Birger

Født: Tveit - 14 juni 1921

Bosted: Tveit - Kristiansand kommune.

Død: 26 september 1943

Birger Hannaas var fyrbøter på D/S ”Christian Michelsen”, og omkom da skipet sank i Middelhavet etter en eksplosjon 26. september 1943, på vei fra New York til Bizerte.

Kildene forteller:

Krigsseilerregisteret skriver:

September 1943:

D/S ”Christian Michelsen” avgikk New York 01 september 1943 for Bizerta i konvoi med ammunisjon og annet krigsmateriell. Torpedert 26 september 1943 av den tyske, type VIIC ubåt U -410, Oberleutnant Horst Arno Fenski, innehaver av Ridderkorset, ca 80 n.m. west av Bizerta. 47 personer omkom.

www.uboat.net skriver:

At 19.00 hours on 26 Sep 1943, the german, type VIIC u-boat U-410, commanded by Oberleutnant Horst Arno Fenski, holder of the german Knights Cross, attacked convoy UGS-17, 30 miles east of Bona and reported the sinking of an ammunition ship and the probable sinking of another vessel. However, only the S/S ”Christian Michelsen” (Master Jens Lassen Ugland) was hit and blew up, sinking in less than one minute. 47 men died, 35 of them Norwegian, including the master. Three men miraculously survived and were picked up from their raft by one of the escort vessels, which took them to a hospital in Bizerta. The master, Jens Lassen Ugland, had already experienced another sinking when his former ship, the Mosfruit had been sunk by U-458 (Diggins) on 30 Jun 1942.

Våre falne skriver:

HANNÅS, BIRGER, fyrbøter, Tveit. Født 14. juni 1921 i Tveit, s. av Thomas Hannås, f. 1885 i Tveit, og Inger Marie f. Carten, f. 1882. Var fyrbøter på D/S ”Christian Michelsen”, og omkom da skipet sank etter en eksplosjon 26. september 1943, på vei fra New York til Bizerta i Middelhavet."

Minnehallen i Stavern skriver:

D/S ”Christian Michelsen” var på reise fra New York til Bizerta med ammunisjon og krigsmateriell til styrkene i Nord-Afrika. Hun ble torpedert 26. september 1943 av den tyske, type VIIC ubåt U 410, Oberleutnant Horst Arno Fenski, innehaver av Ridderkorset, i posisjon 80 n. mil vest av Bizerta. Skipet sprang praktisk talt i småbiter og forsvant i havet på mindre enn et minutt. Tre mann akterut klarte å hoppe i sjøen og ble reddet av eskortefartøy og brakt til sykehus i Bizerta. Hele 47 mann omkom.

De som omkom ombord på D/S ”Christian Michelsen” :

Sigurd Johannes Fløisand - Donkymann, Harry Bugge Axnes - Kokk, Ingolf Totland - Kokk, Martin Kristoffersen - Stuert, Hans Kristoffer Frydenberg - Gunnery officer, Leif Arvid Rosvold - Fyrbøter, Asbjørn Pedersen - Fyrbøter, Trygve M Larsen - Fyrbøter, Birger Hannås - Fyrbøter, Kristian Magnus Solberg - Fyrbøter, Leif Georg Andersen - Fyrbøter, Aage Brun Bentsen - Donkymann, Johan Birger Halvorsen - Maskinassistent, Reidar Meier Sandstrak - 2. Maskinist, Olav Bertram Axelsen - 1. Maskinist, Oskar Helfred Henriksen - Maskinmester, Norner B Reiersen - Matros, Henry Eugen Erlandsen - Matros, Petter Krohn Pedersen - Matros, Reidar Kvam Nilsen - Matros, Per Seim - Matros, Per Solli - Matros, Ludvig Olausen - Matros, Fritz Ebbe Moen - Matros, Fredrik Lundberg - Matros, Norvald Frank Fluvåg - Matros, Toralf Robertsen - Matros, Jens K Hagh - Matros, Martin Sletta - Båtsmann, Mikal Monsen - Tømmermann, Fritz Paul Nilsen - Telegrafist, Knut Sandøy - 3. Styrmann, Joachim Vågenes - 2. Styrmann, Karl Lorang - Jens Lassen Ugland - Skipsfører.

www.warsailors.com skriver:

Final Fate - 1943:

S/S ”Christian Michelsen” left New York again on Sept. 2-1943, bound for Bizerta via Hampton Roads for convoy, joining Convoy UGS 17, which left Hampton Roads on Sept. 6 and also included Egda, Glarona, Marie Bakke and Thorsholm (Tautra joined from Algiers later, while Vigsnes joined from Bone. UGS 17 had Port Said as its final destination. S/S ”Christian Michelsen” had a cargo of ammunition and other war materials. On Sept. 26 she was torpedoed by U-410 (Fenski) and practically blown to bits, sinking in less than a minute, 37 12N 08 26E. 47 died . 3 miraculously survived and were picked up by one of the escort vessels, then taken to a hospital in Bizerta the next morning. The survivors were Gunner Ole A. Olsen, Able Seaman Einar Melby and Ordinary Seaman Knut Egil Berg. Able Seaman Henry Erlandsen had also gotten off the S/S ”Christian Michelsen”, but was injured and trapped among debris. He died shortly after Einar Melbye had gotten him free and pulled him on to some timber. Einar Melby clung to debris for about an hour before he was picked up, while the other 2 had found a raft. Melby and Erlandsen had been on duty by the aft guns, Olsen and Berg had been asleep in their cabins when the torpedo hit. Arnold Hague's "The Allied Convoy System" lists Christian Michelsen as American*, adding she had a cargo of 10 000 tons ammunition and oil. Charles Hocking gives the position as 30 miles east of Bona, saying she sank after an internal explosion, with 37 crew and 1 passenger killed. "Lloyd's War Losses" gives her cargo as 3000 tons of bombs, 4000 tons of ammunition, 3000 tons of oil and mail. *The fact that A. Hague has this ship down as American, could have something to do with the fact that, though the Liberty Ships were transferred to Norway under bare-boat charters, they were re-chartered to the Americans on so-called "concurrent time-charter terms". Cargoes and routes were allocated by the American War Shipping Administration, so even though they flew a foreign flag with a foreign crew, operating under Norwegian shipping laws, they were used like units of the American merchant marine. (This info was sent to me by a visitor to my website, his source: "Liberty, The Ships That Won the War" by Peter Elphick).

Referat fra Sjøforklaring, 9‎. ‎november‎ ‎1943, NewYork,  Administrator Visekonsul Ditlef Knudsen

Skipets fører, Kaptein Jens L. Ugland, sammen med 41 av skipets besetning, omkom som følge av forliset, og ved sjøforklaringen fremsto følgende av de tre reddede mannskaper som vidner.

Første vidne Einar S. Melby;

- som forklarte at han var matros ombord i D/S ”Christian Michelsen” Ved krigsforliset gikk alle skipets papirer tapt og vidne fremla en rapport skrevet etter hukommelsen datert New York 8. november 1943, og medundertegnet av de to vidner. Vidne henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte at han var på vakt på kanonplattformen akterut da der inntraff en voldsom eksplosjon ombord. Vidne ble lettere svimeslått, men kom snart til seg selv og fikk reddet en kamerat som var fastklemt mellom plater og amunisjon. Skipet sank i løpet av ca. 42 sekunder. Vidne har ingen formening om eksplosjon var forårsaket av en torpedo, mine eller evt. selvantennelse, sabotasje. Såvidt vidne kunne forklare så var ikke eksplosjonen begrenset til noen del av skipet, men omfattet hele skråget. Vidne ble tatt opp av en trawler ca. en (1) time etter eksplosjon og bragt under dekk sammen med de øvrige to reddede mannskaper som hadde kommet opp på en av skipets flåter etter eksplosjon. Vidne uttaler på forespørsel at han er sikker på at skipets øvrige besetning ble drept som følge av den voldsomme eksplosjon. Han forklarer videre at det ble søkt etter skipets besetning av den i rapporten nevnte trawler inntil det ble mørkt. Foruten den i rapporten oppførte besetning på 45 mann, befant der seg fire engelske skyttere samt en amerikansk armeløytnant ombord. Disse er også omkommet. Vidne tilføyer til slutt at skipet seilte i konvoy og at det, såvidt han visste, ikke var rapportert noe mistenkelig i farvannet før ulykken inntraff. Vidne vil goså gjerne få tilføye at det var særskilt godt vakthold ombord med tre matroser og en offiser

Fremsto annen vidne Knut Berg;

- som forklarte at han sov i sin lugar da eksplosjon inntraff ombord. I samme lugar var også skytter Oa A. Olsen som ble reddet sammen med vidne, og som ble etterlatt til sykeforpleiing i Bizerte. Vidne erindrer at døren til hans lugar ble slått inn på babord side og at etter meget besvær enten hoppet eller ble kastet over bord fra skipssiden. Han hadde i mellomtiden sett at et flammehav og røk sto opp fra skipet og hørt flere eksplosjoner følge etter hinannen. Han hadde også sett at akterskipet gikk ned og skipet forsvinne under overflaten. Vidne hadde oppholdt seg i vannet i ca. 1/2 time da han ble oppmerksom på en av skipet flåter i nærheten som han kom opp på. Vidne hjalp også skytter Ola A. Olsen opp på denne flåten. Da vidne lå i vannet og inntil han ble reddet av den i rapporten nevnte trawler, hadde han ikke sett eller hørt noe til skipet øvrige besetning, og han tror at de alle ble drept som følge av den voldsomme eksplosjon. Såvidt vidne visste ble der søkte etter skipets besetning av trawleren i ca. en (1) time. Han visste ikke om der ble brukt søkelys. Vidne uttaler på forespørsel at skipet var mørklagt. Vidne forklarer til slutt at han ikke tør ha noe formening om ulykken skyltes torpedering eller minesprengning.

...

Kilder: Krigsseilerregisteret, www.uboat.net, Våre Falne, Minnehallen i Stavern, www.warsailors.com og Referat fra sjøforklaringen.

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 21721

Registernummer New York: 24557

Utmerkelser

Ingen utmerkelser er registrert