Grimestad, Bernt

Født: Øyslebø - 11 april 1911

Bosted: Øyslebø - Marnadal kommune.

Død: 04 april 1944

Bernt Grimestad var matros om bord på flere forskjellige fartøyer i alliert fart, og var på M/T ”China” av Panama da han døde om bord 4. april 1944. Begravet i Talara, Peru.

Kildene forteller:

Krigsseilerregistert skriver:

Londonregisteret:

Var ombord i "China" iflg. mannskapsliste datert 28. februar 1944.

Minnehallen i Stavern skriver:

Bent Grimestad var ombord på SS.China og døde ombord 2 april 1944

Merknad:

Divergerende opplysninger;

Krigsseilerregisteret benytter BERNT som fornavn og fødested Østebø pr Mandal. Minnehallen i Stavern benytter BENT som fornavn og Mandal som fødested.

Våre Falne benytter BENT som fornavn og ØYSLEBØ som føde- og bosted.

Kilder: Krigsseilerregisteret, Minnehallen i Stavern og Våre Falne

     

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 7917

Registernummer New York: 28669

Utmerkelser

Ingen utmerkelser er registrert