Frigstad, Peder Ingemann

Født: Lista - 20 mai 1906

Bosted: Lista - Farsund kommune.

Død: 26 mai 1940

Peder Ingemann Frigstad omkom 26. mai 1940, da M/S ”Vansø” på vei fra Stavanger gikk på en mine i et umerket minefelt utenfor Egersund og sank.

Kildene forteller:

Sjøhistorie skriver:

Mai 1940:

Kom inn i et umerket minefelt den 25 mai 1940, og ble sprengt i lufta utenfor Svånesholmene, Egersund på reise Stavanger til Spigerverket, Oslo med en last med blikkavfall. Forsvant med et øredøvende brak. Minen lagt av Fransk ubåt "RUBIS"

www.warsailor.com skriver:

In May-1940 M/S ”Vansø” was near Stavanger with the freighter Vestpynt belonging to Sander Syvertsen, Lista. M/S ”Vansø” had a cargo of scrap from the canning factories for Christiania Spigerverk in Oslo, while Vestpynt had no cargo. Skippers Frigstad and Syvertsen decided that M/S ”Vansø” was to take Vestpynt in tow, so that they could head south together. On May 26-1940 M/S ”Vansø” struck a mine off Svånes near Egersund and sank. Mine laid by the French submarine Rubis (Cabanier) on May 10. Vestpynt, 50 fathoms behind her had no casualties.

     

Kilde: Sjøhistorie, www.warsailor.com og Våre Falne s 651

Flåtetilhørighet

Tilhørte Hjemmeflåten.

Utmerkelser

Ingen utmerkelser er registrert