Falk, Ansgar Marsenius

Født: Nøtterøy - 03 sepember 1901

Bosted: Kristiansand - Kristiansand kommune.

Død: 27 september 1941

Ansgar Marsenius Falk mønstret på D/S "Siremalm" av Kristiansand, A.I. Langfeldt & Co. før krigen. D/S "Siremalm" ble torpedert 27 september 1941, hele besetningen omkom.

Kildene forteller:

Krigsseilerregisteret skriver:

Ex gratia-arkivet: Mønstret på D/S "Siremalm" av Kristiansand, A.I. Langfeldt & Co. før krigen. D/S "Siremalm" ble torpedert 27 septemberr 1941, hele besetningen omkom.

September 1941:

D/S "Siremalm" ble torpedert 27/9 og sank i pos.N 49.05',W 20.10'av tysk ubåt U-124 (Korvettenkapitän Johann Mohr) på reise Almeira til Barrow med jernmalm i konvoi HG73 . 20 av besetningen og 7 passasjerer omkom.

www.uboat.net skriver:

At 04.27 hours on 23 Mar 1941, the unescorted S/S "Siremalm" (Master Haakon Svendsen) was hit on the port side amidships by a dud torpedo from the german, type IXB U-boat U-110, commanded by  Kapitänleautnant Fritz-Julius Lemp, holder of the german Knights Cross en route from Reykjavik (left on 21 March) to Halifax with general cargo and mail in 60°35N/28°25W. The torpedo left a big indent in the vicinity of the boiler room. The S/S "Siremalm" had been spotted at 12.00 hours the day before and the U-boat had lost contact temporarily due to aircraft that forced her to submerge. After spotting the S/S "Siremalm" again, a stern torpedo missed at 03.14 hours and three minutes later a bow torpedo. 15 minutes after hitting the S/S "Siremalm" with the dud torpedo, Lemp attacked with all guns, but the barrel of the deck gun exploded on the first shot because the gun crew forgot to remove the water plug. The U-boat opened fire only with the 37mm and 20mm AA guns, scoring two hits in the hull on the port side of the ship, which was armed with one 4in gun and three machine guns. The S/S "Siremalm" escaped zigzagging at full speed while the radio operator sent distress signals that were not answered and the crew manned the gun, but did not fire because they feared that this would give away their position and making the ship a target. No casualties among the crew of 25 Norwegians. When U-110 tried to chase the S/S "Siremalm", they suddenly begun to dive and had to stop. An examination of the deck showed that splinters of the exploded barrel had damaged some pipelines, which led to the unintentional diving and the damage forced the U-boat to abort the patrol.

At 23.35 hours on 26 September 1941 the S/S "Siremalm" (Master Haakon Svendsen) in station #23 of convoy HG-73 was hit aft by one torpedo from the german, type IXB u-boat U-124, commanded by Korvettenkapitän Johann Mohr, holder of the german Knights Cross and sank immediately north-northeast of the Azores. HMS Hibiscus (K 24) (LtCdr C.G. Cuthbertson, RNR) was ordered to pick up survivors, but the master, 25 crew members and two British gunners were lost.

Våre falne skriver:

FALK, ANSGAR MARENSIUS, stuert, Kristiansand. Født 3. september 1901 på Nøtterøy. Gift med Alfhild Marie Andersen, f. 1914 i Oslo. 2 barn. Seilte under krigen i alliert fart som stuert på D/S "Siremalm", og omkom 27. september 1941 da skipet ble torpedert på vei fra Almeria til Barrow.

Minnehallen i Stavern skriver:

D/S "Siremalm" var på reise i nord-sydgående atlanterhavs-konvoi lastet med jernmalm. Ble 27 september 1941 torpedert av den tyske type IXB, ubåt U-124, med sjef, Korvettenkapitän Johann Mohr (innehaver av Ridderkorset), i posisjon 4905N og 2010W. Fem torpedoer ble avfyrt mot skipet. Fire av dem traff og D/S "Siremalm" sank umiddelbart. Ingen overlevende ble funnet. Det malmlastede skipet tok med seg 20 nordmenn, tre finner, en svenske og tre briter ned i dypet.

De norske som omkom ombord på D/S "Siremalm"

Stian Østebrød - Båtsmann, Edvin Kristoffer Tollefsen - Matros, Brynjulf O. Thu - Matros, Haakon Svendsen - Skipsfører, Kåre Marion Arnulf Schjelderup - Fyrbøter, Olav Ringkjøb-Hansen - Fyrbøter, Konrad Olsen - Maskinist, Gunvald Olsen -Fyrbøter, Arne Olsen - Sjømann, Hans Leonart Næss - Matros, Peder Andreas Nyberg - 1.Styrmann, Einar Nicolaisen - 2.Styrmann, Leiv Kristoffer Myntevik - Matros, Magne Emil Jørgensen - Telegrafist, Malbert Johansen - Fyrbøter, Olaf Jensen - Maskinsjef, Ansgar Marensius Falk - Stuert, Bjarne Engelsen - Matros, Egil Ragnar Egeberg - Kokk, Allan Reinholdt F. Andersson - Maskinist.

Fra Thor Eickstedt har vi fått historikken på D/S "Siremalm"`s krigsseilas:

Skipet ble overtatt i begynnelsen av 1939. Da var fraktmarkedet svært dårlig så skipet ble lagt opp fram til 15. april. Gikk så i malmfart. Hadde et par turer med salt fra Middelhavet til Norge. Og en last med soyabønner fra Middelhavet til Norge. Da krigen kom til Norge i 1940 ble også dette skipet rekvirert til Northaship. 15. mai 1940 gikk D/S "Siremalm" i konvoi HG 30 fra Gibraltar til Falmouth. Hadde stasjon 33 i konvoien. I juli - august 1940 hadde D/S "Siremalm" stasjon 62 i konvoi HX 59 fra Halifax til Manchester lastet med papirmasse. 23. mars 1941 ble D/S "Siremalm" torpedert og skadet av type IXB, U-båt U-110, med sjef, Kapitänleutnant Frits-Julius Lemp. D/S "Siremalm" var på reise fra Reykjavik til Halifax med lastet med stykkgods og post. Forlot Reykjavik 21. mars. Fartøyet var armert med en 4" kanon og 3 maskingevær. Kl. 04.27 i posisjon 60 35N 28 25W (rute AK 3162) ble skipet truffet av en ueksplodert torpedo på babord side. Torpedoen forårsaket et hull i nærheten av kjelerommet. Skipet hadde blitt observert av u-båten kl.12.00 dagen i forveien men mistet kontakten midlertidig fordi et fly hadde tvunget den til å dykke. Etter å ha observert skipet igjen traff ikke den bakre torpedoen, og 3 minutter senere sviktet også baugtorpedoen. Lemp besluttes da å angripe fartøyet med kanonen 15 minutter senere. Men løpet på dekkskanonen eksploderte ved første skudd fordi kanomannskapet hadde glemt å fjerne vannpluggen i løpet. U-båten skjøt bare med 37mm og 20mm antiluftskyts, og fikk to treff i babord skuteside. D/S "Siremalm" unnslapp ved å kjøre full fart i sikk sakk kurs. Telegrafisten sendte ut SOS signal (angrepet av u-båt) men fikk ikke noe svar selv om meldingen ble sendt 3 ganger. Mannskapet på D/S "Siremalm" bemannet kanonen, men skjøt ikke fordi de fryktet at dette ville røpe deres posisjon. Når U-110 forsøkte å jakte på D/S "Siremalm" begynte plutselig u-båten å dykke så den måtte stoppe. Ved undersøkelse av dekket viste det seg at splinter fra det eksploderte kanonløpet hadde ødelagt noen rørledninger som førte til den utilsiktede dykkingen og u-båten måtte avbryte sitt patruljeoppdrag. Kapteinen på D/S "Siremalm" meldte at det siste han så fra u-båten var 2 røde lys. D/S "Siremalm" fortsatte reisen og kom fram til Halifax uten flere uhell. I juni 1941 var D/S "Siremalm" i konvoi SC 33 lastet med stål og tømmer for London. Høsten 1941 bestemte Hitler at tyske u-båter skulle utplasseres i Middelhavet i den hensikt å hjelpe med å beskytte konvoiene som fraktet forsyninger for det tyske Afrika-korpset som avanserte mot Egypt. En stor mengde skip ble frigitt og som en fordel for tyskerne hadde flere u-båter med hell kommet gjennom Gibraltar stredet. Noe som gjorde passeringen av nord/syd konvoier mer farefullt for de allierte. I tillegg rekognoserte tyske Focker-Wulf bombefly og rekognoseringsfly vest av Gibraltar som senket skip og dirigerte u-båter mot målene. D/S "Siremalm" var i konvoi HG 73, som led store tap i slutten av september -41. Konvoien ble først skygget av italienske u-båter som ikke gjorde noen skade. De ble senere lokalisert av tyske fly som rapporterte til u-båter i nærheten. D/S "Siremalm" hadde forlatt Gibraltar 17. september 1941 med en last på 4.000 tonn jernmalm fra Almeira bestemt for Barrow. 27. september ble D/S "Siremalm" torpedert av type IXB, U-124 , med sjef, Korvettenkapitän Johann Mohr, i posisjon 49.05N 20.10W (rute BE 1939) ca. 700 Nm vest av Bishop Rock. Hele mannskapet på 27 omkom.

www.warsailors.com skriver:

In the fall of 1941 Hitler demanded that German U-boats be placed in the Mediterranean, in order to help protect the convoys carrying supplies for the German Africa corps which was advancing towards Egypt. A considerable amount of boats were released, and in the course of the latter part of the year several U-boats had successfully gotten through the straits of Gibraltar, making the passage of north/southbound Atlantic convoys more dangerous for the Allies. Additionally, German Focke-Wolfe bombers and reconnaissance aircraft were operating west of Gibraltar, sinking ships as well as directing the U-boats towards their goals. S/S "Siremalm" had arrived Gibraltar from Almeria on Sept. 12-1941. With a cargo of 4000 tons iron ore for Barrow, she left Gibraltar again on Sept. 17, joining Convoy HG 73, which suffered great losses. The convoy was initially shadowed by Italian submarines, though without causing any harm, but it was later located by German aircraft, which then notified the U-boats nearby. According to J. Rohwer, Siremalm was torpedoed by U-201 (Schnee) on Sept. 27. However, a recent re-assessment of events indicates that the culprit may have been U-124 (Mohr) in the evening of the 26th. See the discussion at Uboat.net's forum starting here (the info on S/S "Siremalm" is in this reply) as well as this Reassessment of U-boat attacks (all are external links). Page 2 of the archive documents gives sinking date as Sept. 27 at 03:27. S/S "Siremalm"sank immediately, position 49 05N 20 10W (Hocking gives "about 700 miles west of the Bishop Rock"). There were no survivors; 20 Norwegian, 3 Finnish, 1 Swedish and 3 British seamen died (or possibly 21 Norwegians, no Swedish - see misc. notes below).

Kilde: Krigsseilerregisteret, www.uboat.net, Våre Falne, Minnehallen i Stavern,Riksarkivet og Jürgen Rohwer. Informasjon om ubåt som senket Siremalm er fra Thor Eicksted og www.warsailors.com

   

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 4733

Registernummer New York: 20879

Utmerkelser

Krigsmedaljen

Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles post mortem til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og Handelsflåten og falt for Norges sak. (Wikipedia)

Falk, ble tildelt Krigsmedaljen 17 november 1980 PM