Brekkestø, Kåre Hansen

Født: Vennesla - 02 juni 1917

Bosted: Vennesla - Vennesla kommune.

Død: 01 juli 1942

Kåre Hansen Brekkestø seilte som kokk i alliert fart om bord i M/S ”Herstein”. 20. januar 1942 lå skipet på New Britiain, da det ble bombet av japanske fly, kom i brann og ble vrak. Flere av besetningen, blant dem Brekkestø, ble tatt til fange av japanerne. De ble senere på året tatt om bord på fangeskipet ”Montevideo Maru” for å bli transportert til Japan. 1. juli 1942 ble skipet torpedert av en amerikansk ubåt og alle om bord omkom.

Kildene forteller:

Krigsseilerregisteret skriver:

Januar 1942:

M/S ”Herstein” ble utsatt for flyangrep og senket 20 januar 1942 av japanske fly i Rabaul, New Britain, New Guinea. Totalt utbrent. 1 person omkom.

Minnehallen i Stavern skriver:

M/S ”Herstein”  lå 20. januar 1942 i Rabaul på New Britain (New Guinea) for å laste kopra etter at hun hadde brakt i land tropper og utstyr i Port Moresby. Rabaul ble gjenstand for et massivt angrep av japanske fly. Seks bomber traff fartøyet, som ble fullstendig utbrent. En mann omkom og seks ble såret. Kaptein Godtfred Gundersen sluttet seg til en flokk australiere og vandret i 78 dager 350 mil langs kysten og over land. Halvparten av flokken dukket under for sykdom og sult, samt at noen ble skutt av japanske soldater. En hjelpeekspedisjon fra New Guinea fikk til slutt brakt de overlevende til Port Moresby. M/S ”Herstein”`s øvrige besetning ble tatt til fange av japanerne. 1. juli 1942 var de under transport med fangeskipet D/S "Montevideo Maru" da den ble torpedert utenfor Luzon av en amerikansk ubåt. Samtlige 1054 ombord omkom.

De som omkom med M/S ”Herstein”:

Kaare Fagervik - Maskinist, Arthur Ringshaug - Sjømann, Einar Finn Thoresen - Lettmatros, Hans Teien - Motormann, Gerhard Johan Storhaug - Båtsmann, Egil Kristian Pettersen - Tømmermann, Arthur Olaf Olausen - Matros, John Arthur Nicolaisen - Telegrafist, Bjarne Møller - 1. Styrmann, Reidar Thorbjørn Myhre - 2. Maskinist, Knut Mostad - 3. Styrmann, Ivar Martin Lie - Smører, Kåre Johan Køllersen - Maskinassistent, Arthur Marius Landhaug - Sjømann, Kristian Marthin Kristiansen - Motormann, Gunnar Alexander Knudsen - Matros, Alf Jemtland - 3. Maskinist, Olav Hansen - Elektriker, Reidar E. Grytnes - Matros, Gunnar Egil Edvardsen - Motormann, Kåre H. Brekkestø - Byssegutt, Peter Cornelius Brandal - Maskinsjef, Benn Bolt - 2. Styrmann, Viktor Hugo Andersen - Sjømann, Olvar Andersen - Matros.

WIKIPEDIA skriver:

On 22 June 1942, some weeks after the fall of Rabaul to the Japanese, a large number of Australian prisoners were embarked from Rabaul's port on Montevideo Maru. Unmarked as a POW ship, she was proceeding without escort to the Chinese island of Hainan, when she was sighted by the American submarine Sturgeon near the northern Philippine coast on 30 June. Sturgeon pursued, but was unable to fire, as the target was traveling at 17 kn (31 km/h; 20 mph). However, it slowed to about 12 kn (22 km/h; 14 mph) at midnight; according to crewman Yoshiaki Yamaji, it was to rendezvous with an escort of two destroyers. Unaware that it was carrying Allied prisoners of war and civilians, Sturgeon fired four torpedoes at Montevideo Maru before dawn of 1 July, causing the vessel to sink in only 11 minutes. According to Yamaji, Australians in the water sang "Auld Lang Syne" to their trapped mates as the ship sank beneath the waves. There were more POWs in the water than crew members. The POWs were holding pieces of wood and using bigger pieces as rafts. They were in groups of 20 to 30 people, probably 100 people in all. They were singing songs. I was particularly impressed when they began singing Auld Lang Syne as a tribute to their dead colleagues. Watching that, I learnt that Australians have big hearts. — Eyewitness Yoshiaki Yamaji, interviewed Oct. 2003[3] The sinking is considered the worst maritime disaster in Australia's history. A nominal list made available by the Japanese government in 2012 revealed that a total of 1054 prisoners (178 non-commissioned officers, 667 soldiers and 209 civilians) died on the Montevideo Maru. Of the ship's total complement, approximately twenty Japanese crew survived, out of an original 88 guards and crew.

    Kilder: Krigsseilerregisteret, Minnehallen i Stavern, Sjøhistorie, Wikipedia og Våre Falne:  

Flåtetilhørighet

Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 20700

Registernummer New York: 7969

Utmerkelser

Ingen utmerkelser er registrert