Berntsen, Arktander Karl Edvin

Født: Lista - 24 oktober 1902

Bosted: Brastad, Lista - Farsund kommune.

Død: 08 september 1943

Arktander Karl Edvin Berntsen reiste før krigen i utenriksfart som maskinist. Overført til marinen 8 januar 1943. Falt under krigsoperasjoner på Svalbard 8. september 1943. Gravlagt i Barentsburg.

Kildene forteller:

Krigsseilerregisteret skriver:

Ex gratia-arkivet:

Gift med: (jfr. Londonkort) Jenny Berntsen. Ombord i Engelske skip fra 21. juni til 21. september 1942. Overført til Marinen fra 8. januar til 1943. Omkom under kampene på Svalbard.

Våre Falne skriver:

BERTSEN, ARKTANDER KARL EDVIN, maskinist, Lista. Født 24. oktober 1902 på Lista, s. av Emanuel Berntsen, f. 1873 på Lista, og Karen f. Ommundsen, f. 1875 i Bakke. Gift 1939 på Lista med Jenny Øgreid, f. 1906 i Helleland. For før krigen i utenriks fart som maskinmann, ble senere maskinist. Falt under krigsoperasjoner på Svalbard 8. september 1943. Gravlagt i Barentsburg.

Eysten Fjærli- "Krigens Svalbard" og Thoralv Lund -"Kalde krigsår - Svalbard 1940 -1945"

08 september 1943 kl. 02:43 observerer vaktposten på Heerodden silhuetter mot horisonten ute i havet. Alarmen går  kl. 02:55. Kl. 03:00 kommer følgende melding fra Heerodden "Den fiendtlige flåten har fordelt seg på følgende måte; 3 x jagere svinger inn mot Grønfjorden. 2 x jagere og et større skip  holder seg midtfjords i Isfjorden og fortsetter innover. 3 x jagere og et meget større skip sees lengere ute i fjordgapet". Den fiendtlige flåtestyrken viste seg og være de tyske slagskipene "Scharnhorst" og "Tirpitz" og 9 x torpedojagere. I de påfølgende beskytninger fra skip, flyangrep fra flyene ombord i krigsskipene og landsatte styrker blir Arktander Karl Edvin Berntsen drept.

Kilder: Våre Falne, Ex-Gartia registeret, Krigsseilerregisteret, Eysten Fjærli- "Krigens Svalbard" og Thoralv Lund -"Kalde krigsår - Svalbard 1940 -1945"

Flåtetilhørighet

Tilhørte Marinen, Tilhørte Uteflåten.

Registernummer London: 10879

Registernummer New York: 12495

Utmerkelser

Ingen utmerkelser er registrert